Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KUR’AN’A GÖRE DEĞERLER HİYERARŞİSİNİN İMKÂNI
(POSSIBILITY OF HIERARCHY OF VALUES ACCORDİNG TO QUR’AN )

Yazar : Yaşar ATİLA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 301-320
    


Özet

Özet İnsan değerleri olan bir varlıktır. Varlığı değerleriyle anlam kazanır. Değer ifade eden iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin, tatlı-acı, faydalı-zararlı kavramları hayatın her alanı ile ilgili olarak kullanılır. Varlıkların ve değerlerin bir hiyerarşisi vardır. Bu hiyerarşi farklı değerler arasında olduğu gibi, değerin kendi içerisinde de olabilir. “İyi, daha iyi, en iyi, muhteşem” olumlu bir değer sıralaması olduğu halde; “kötü, daha kötü, en kötü, berbat” da olumsuz bir değer derecelendirmesidir. Kur’an-ı Kerim bir değer kitabıdır. İnsana yaşadığı hayatı mutlu ve anlamlı kılacak değerleri öğretir. Kur’an’ın bir değerler sistemi ve bu sistem içerisinde değerlerin bir derecelendirmesi/hiyerarşisi vardır. Bazı insanlar ve yapılan bazı işler, diğer bazılarından daha üstün ve daha değerlidir. Ayetlerde “ism-i tafdil” kalıplarıyla gelen ve “en üstün” ve “en aşağı” vasfına sahip olan kişi ve değerlerden sıkça bahsedilmesi ve bazı amellerin diğerlerinden derecelerle üstün kılındığının belirtilmesi sebebiyle Kur’an’ın değerlerinin bir hiyerarşisinin olduğu görülmektedir. Bu makalemizde Kur’an’ın değerler hiyerarşisinin imkânını ve genel olarak olumlu değerleri arasındaki hiyerarşiyi ortaya koymaya çalışacağız.Anahtar Kelimeler
Kur’an, Değer, Hiyerarşi, Salih Amel

Abstract

Abstract Human is a being that has values. His existence is meaningful with his values. The concepts of values such as good-evil, right-wrong, beautiful-ugly, profit-loss, sweet-bitter, useful-harmful are used in relation with all areas of life. There is a hierarchy of living things and values. This hierarchy is not only among the different types of living things but also has a ranking in its own structure as well. While ranking values as “good, better, the best or excellent” is a positive hierarchy; it is a negative hierarchy to rank values as “bad, worse, the worst or terrible.” Qur'an is a book of value. It teaches the values that will make a human being's life delighted and meaningful. Qur'an has a values system. This system of values in a rating / hierarchy has. Some people and some actions (practices) are superior to and more valuable than the others. In the verses of Qur'an, people and values, compared with "ism-i tafdil" structures and that have the qualifications classified as "the best" and "the worst", are frequently mentioned and some actions from the others are made superior. In this article, we provide the hierarchy of the values of the Qur'an and to put forward the hierarchy between the generally positive values.Keywords
Qur'an, Value, Hierarchy, Good action

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri