Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI VE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
(STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATIONS IN ACCOMMODATION BUSINESSES AND EFFECT OF INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS ON BUSINESS PERFORMANCE )

Yazar : Kadriye Alev AKMEŞE    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 321-338
    


Özet

Turizm ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önem taşıyan bir sektördür. Turizmden elde edilen gelirin artırılabilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların etkin kullanılabilmesi turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin kısmen kontrol edebilecekleri konular arasındadır. Konaklama işletmeleri, turizm sektörünün varlığı ve sürdürülebilirliği açısından önem taşımaları, sektör içinde önemli paya sahip olmaları ve işletme yönetimi anlamında birçok uygulama alanı bulmaları nedeniyle çalışma kapsamına alınmışlardır. Çalışmanın amacı konaklama işletmeleri tarafından kullanılan stratejik yönetim muhasebesi uygulamaları ve bütünleşik bilgi sistemlerinin işletme performansına etkisinin tespit edilmesidir. Çalışma amacı doğrultusunda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerin tamamına anket veri toplama tekniği uygulanarak araştırma yapılmıştır. Otellerde kullanılan stratejik nitelikli uygulamalar ve bütünleşik bilgi sistemleri tespit edilmiş, bu sistem ve uygulamaların işletme performansına olan etkileri istatistiksel olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde stratejik yönetim muhasebesi araçlarının ve bütünleşik bilgi sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmüş, uygulanan sistem ve araçların işletme performansı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Konaklama İşletmeleri, Stratejik Yönetim Muhasebesi, Bütünleşik Bilgi Sistemleri

Abstract

Tourism is an important industry with respect to its social, cultural and economic aspects. Increasing tourism revenues, decreasing costs and efficient use of resources might be considered as the responsibility and ability of tourism operations to some extent. Major aim of this study is to determine the effects of strategic management accounting tools and integrated information systems which are used by accommodation operations on business performance. Within the scope of this study a structured questionnaire is used as the data collection tool and an electronically arranged questionnaire form is e-mailed to all five star hotels located in different parts of Turkey. By means of this questionnaire strategically qualified applications and integrated information systems used by five star hotels are determined and effects of these applications and systems on business performance are probed and analyzed statistically. Findings of the research revealed that strategic management accounting tools and integrated information systems are intensely used by five star hotels operating in Turkey. Additionally it is revealed that integrated information systems and strategic management accounting tools are positively related to and affect the business performanceKeywords
Accomodation Operations, Strategic Management Accounting, Integrated Information Systems

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri