Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOBİ’LERİN MALİYET YÖNETİMİ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
(EXAMİNİNG THE COST MANAGEMENT AWARENESS OF SMES: ELAZIĞ PROVİNCE EXAMPLE )

Yazar : MELTEM GÜL  & Özcan DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 339-347
    


Özet

Teknolojik gelişmeler, ve küresel rekabet koşulları işletmelerin mevcut üretim tekniklerini ve yapılarını sürekli değiştirmeye ve geliştirmeye zorlamaktadırlar. Bunların arasında maliyet ve yönetim muhasebesinin bulgularının da geldiğini görmekteyiz. Yeni üretim teknolojileri ve bileşenleri klasik yöntemler yerine modern tekniklerin uygulanmasını gerekli kılmakta, bu da doğal olarak ürün maliyetlerinin daha sık hesaplanmasına yol açmaktadır. Çok iyi işleyen maliyet yönetimi, tedarik safhasından satış aşamasına kadar pek çok süreci olumlu etkilemektedir. Çalışmamızda Elazığ ilinde KOBİ ölçeğinde bulunan üretim işletmelerinin maliyet farkındalığı incelenmiş ve bu işletmelerin maliyet yönetimi farkındalığı içerisinde bulundukları ancak, içerisinde bulundukları koşullar ve ölçek yapısından dolayı birçoğunun bu olumlu etkilerden yeterli ölçüde yararlanmadıkları tespit olunmuştur.Anahtar Kelimeler
Kobi, Maliyet Yönetimi, Farkındalık

Abstract

Technological developments, and global competition conditions, force businesses to constantly change and improve existing production techniques and practices. Among these, we can see that the findings of cost and management accounting are also coming. New production technologies and components necessitate the application of modern techniques instead of classical methods, which naturally leads to more frequent calculation of product costs. Very well functioning cost management affects many processes from the supply stage to the sales stage positively. In our study, the cost awareness of production enterprises located in Elazığ province in the scale of SMEs has been examined. Businesses are aware of cost management awareness, but it has been determined that some of them have not benefited from these positive effects sufficiently due to the conditions and scale of their presence.Keywords
SME, Cost Management, Awareness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri