Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN MUZAFFER AKYOL’UN ESERLERİNE YANSIMALARI
(THE REFLECTION OF SYMBOLS THAT İNCLUDED TURK MYTHOLOGY TO WORK OF MUZAFFER AKYOL )

Yazar : Gonca Hülya YAYAN  & Burcu UÇAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 203-220
    


Özet

Mitler; doğaüstü varlıkları, büyük kahramanları, tanrıları ve kozmik olayları konu alan kutsal öykülerdir. Mitoloji ise, mitleri inceleyen bilim dalıdır. Geçmişten bugüne aktarılarak süregelen mitler temsil ettikleri toplumun geçmişine ışık tutarak, kültür aktarımında önemli bir rol oynamaktadır. Her toplumun kültürünü, hayat tarzını, milli değerlerini yansıtan mitolojisi vardır. Türklerde bu noktada dünyanın en zengin uygarlıklarından biridir. Türk mitolojisindeki bu kültürel zenginlik birçok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve bu mitolojik sembolleri, motifleri kendi yorumlarıyla eserlerine aktarmışlardır. Muzaffer Akyol’da bu sanatçılarımızdan birisidir. Makalemizde Anadolu insanının mitolojik hikâyeleriyle ve günümüz sorunlarını harmanlayıp geçmişle gelecek arasında köprü kurarak eserlerine aktaran Muzaffer Akyol’un on eseri üzerinden çalışmalarındaki mitolojik öğeleri ve sembolleri yorumlamaya çalışcağızAnahtar Kelimeler
Mitoloji, Sembol, Sanat, Muzaffer Akyol’un Eserleri

Abstract

Myths are holy stories that include supernatural beings, great heroes, gods, and cosmic events. As to mythology, science that examines myths.The myths that have been transferred from past to present play an important role in the culture transfer by shedding light on the society's past that they represent. All societies have a mythology that reflects their culture, lifestyle, national values. At this point, Turks are one of the richest civilizations. This cultural wealth in Turk mythology has been an inspiration to a lot of artists and these artists have transferred these mythologic symbols and motifs to their arts of work by themselves comments. Muzaffer AKYOL is also one of these artists. In this essay, we will try to interpret mythologic items and symbols in ten works of art of Muzaffer AKYOL who blends mythologic stories of Anatolia people and nowadays problems, by a bridge over between past and future.Keywords
Mythology, Symbol, Art, Arts of work of Muzaffer AKYOL

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri