Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GASTRONOMİDE MENÜ STANDARDİZASYONU KAVRAMININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELER LOKANTASI ALAKART MENÜSÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
(AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF MENU STANDARDIZATION IN GASTRONOMY, WİTH REFERENCE TO THE À LA CARTE MENU OF THE MPS RESTAURANT OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY )

Yazar : Samuray Hakan BULUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 167-171
    


Özet

Bu çalışma, gastronomi biliminin temel kavramlarından biri olan menü kavramı hakkındadır. Topluma örnek teşkil etme bakımından yararlı olabileceği düşünülmesi nedeni ile örneklem olarak TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı Üyeler Lokantası seçilmiştir. Menülerin kullanımının, biçim ve içerik özellikleri açısından incelenmesi ile genel anlamda alakart menü uygulamasının ne olduğunun ve çağdaş anlayışla uygulanmasında gelişim sağlanması kapsamında menü standardizasyonu kavramının kullanılması gerekliliğinin araştırılması çalışmanın amacıdırAnahtar Kelimeler
Gastronomi, Menü, Alakart, TBMM, Standardizasyon

Abstract

Generally put, this study is about the concept of menu, which is one of the main pillars of the science of gastronomy. The analysis is based on the case of the restaurant for the members of parliament in the Grand National Assembly of Turkey (GNAT), given the status of that establishment as a model for the wider society. The study entails an analysis of the use, form, and contents of the menus, as well as the general meaning of à la carte menu, not to mention the central position of the concept of menu standardization in terms of its current applicationsKeywords
Gastronomy, Menu, À la carte, GNAT, Standardization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri