Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN İNDEKS DEĞERLENDİRMESİ
(THE INDEX EVALUATION OF THE ECONOMIC IMPACT OF THE GASTRONOMY TOURISM IN TURKEY )

Yazar : Ayşenur AKKAYA  & Ceyhun Can ÖZCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 251-267
    


Özet

Küreselleşmenin göstergesi ve yerel kültürün bir parçası olan gastronomi turizmi yerel gıdaları tanıtan ve bölgenin tarım ve ekonomisini geliştiren hizmet grubudur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gastronomi turizmiyle ilgili yapılan çalışmalarda ekonomik etkiye ne ölçüde değinildiğini araştırmak ve bu bilimsel araştırmaların indeks çalışmasını yapmaktır. Bu nedenle Türkiye’de gastronomi turizmin ekonomik etkileriyle ilgili çalışmaların araştırılması, gerekli literatürün toplanması ve derlenmesi, gastronomi bilimi açısından indeks çalışmasının yapılması önem kazanmaktadır. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, gastronomi ve gastronomi turizmi kavramları açıklanmıştır. Ardından Türkiye’de gastronomi turizmi ve gastronomi turizminin ekonomik etkileri konuları üzerinde durulmuştur. Araştırmada indeks değerlendirilmesi yapılmış ve değerlendirmeye göre gastronomi turizminin ekonomik etkileri gelir yaratmak, istihdam sağlayarak işsizliği azaltmak, rekabeti artırmak, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü etkilemek, bölgesel kalkınmayı sağlamak, üretimi ve verimliliği artırmak, alt yapının etkinliğini sağlamak ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gastronomi Turizmi, Ekonomi, Turizm ve Ekonomi

Abstract

Gastronomy tourism, which is an indicator of globalization and a part of local culture, is a service group that introduces local foods and improves the agriculture and economy of the region. The aim of this work is in studies on the economic impact of gastronomy tourism in Turkey to investigate whether and to what extent the index referred to the work of this scientific research. Therefore the investigation of studies on the economic impact of gastronomy tourism in Turkey, collecting and compiling the necessary literature, done of the index work in terms of gastronomic sciences are important. Firstly, literature review was done and the concepts of gastronomy and gastronomy tourism are explained. Then the economic impact of gastronomy tourism and gastronomy tourism in Turkey has focused on the issues. Index evaluation was done in the research and according to the evaluation, the economic effects of gastronomy tourism were to create income, to reduce unemployment by increasing employment, to increase competition, to influence agriculture, industry and services sector, to ensure regional development, to increase production and productivity, to ensure the efficiency of infrastructure and to protect and improve natural resources.Keywords
Gastronomy Tourism, Economy, Gastronomy and Economy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri