Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION
(ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION )

Yazar : İmren PEKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 172-178
    


Özet

ÖZ Bir toplumda uygulanan vergilerin; adil olması, yönetim maliyetlerini azaltması ve ekonomik davranışları mümkün olduğunca minimum düzeyde tahrif etmesi gerektiği açıktır. Optimal vergileme yaklaşımına göre, toplumsal refaha ulaşma noktasında, söz konusu bu üç unsur optimal olarak bir araya getirilmekte ve optimal bir vergi yapısına nasıl ulaşılır sorunsalına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada; optimal vergileme, optimal vergilemeyi gerekli kılan optimal vergileme ilkeleri, optimal vergilemede önem arz eden koşullar, optimal gelir vergilemesi ve optimal tüketim vergilemesi üzerine birtakım değerlendirmeler yapılmaktadırAnahtar Kelimeler
Optimal vergileme, optimal gelir vergilemesi, optimal tüketim vergilemesi, vergilemede adalet, vergilemede etkinlik

Abstract

ABSTRACT It is evident that taxes applied to a society should be fair, decrease the management expenditures, and distort the economic behaviors at minimum level possible. According to the optimal taxation approach, these subject elements are merged into together optimally at the point of reaching social welfare and aims to find an answer how to achieve optimal tax structure. This study makes particular assessments on optimal taxation, optimal taxation principles necessitating optimal taxation, essential conditions for optimal taxation, optimal income taxation, and optimal excise taxation.Keywords
Optimal taxation, optimal income taxation, optimal excise taxation, tax justice, tax efficiency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri