Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEKÂN KAVRAMI VE ÖMER KAVUR’UN ANAYURT OTELİ FİLM ÖRNEĞİNDE KENTSEL / BİNA VE İÇ MEKÂN ANALİZLERİ
(THE CONCEPT OF SPACE AND THE ANALYSIS OF URBAN/BUILDING AND INTERIOR SPACE IN THE FILM SAMPLE OF THE ANAYURT HOTEL OF ÖMER KAVUR )

Yazar : Sibel DEMİRARSLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 479-494
    


Özet

Mekân, farklı alanlardan bakışla değişik içeriğe sahip olmakla birlikte sınırlandırılmış alan olarak tanımlanabilir. Mekân yaşamı, kültürü, gereksinimleri, beklentileri karşılamalıdır. Yaşanmışlıklardan şekillenir, hayatın getirilerine, ihtiyaç ve beklentilere göre biçimlenir. Bu nedenle kültürel miras olarak değerlendirilebilir ve mimarlıkla birlikte antropoloji, arkeoloji, sosyoloji gibi bilim dallarının da inceleme alanındadır. Filmler için de eser ve kişi seçimi kadar mekân seçimi de çok önemlidir. Doğal, mevcut veya yapay, dekor mekânlar kullanılabilir. Sembollerle ilintilenme, aksesuar, nesne kullanımı, ışık-gölge oyunları gibi uygulamalar filmin başarısını etkilemektedir. Bu çalışmada mekân kavramı ile birlikte film ve mekân seçimi ilişkisi, önemi, auteur yönetmen Ömer Kavur’un, Yusuf Atılgan’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı Anayurt Oteli filmi örneğinde analiz edilecektir. Kentsel, mimari ve iç mekân seçimlerinin, tefriş elemanlarının, aksesuarların, algısal uygulamalar ve dönemi anlatma özellikleri bağlamında ele alınması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Anayurt Oteli / Ömer Kavur / Mekân Çözümlemesi / Mimari / İç Mekân

Abstract

The space can be defined as a restricted area with different content from different areas. Space must meet the life, culture, needs, expectations. It is shaped by experiences and shaped according to life's returns, needs and expectations. For this reason, it can be considered as a cultural heritage and it is in the study area of science, such as anthropology, archeology and sociology. For films, selection of places as well as selection of people is very important. Natural, existing or artificial, decor spaces can be used. Applications such as symbols, accessories, object use, light and shadow play affect the success of the film. In this study, the relationship between the concept of space and the choice of film and place, the importance of auteur film director Ömer Kavur, Yusuf Atılgan's novel of the same name will be analyzed in the movie Anayurt Hotel film adapted to the cinema. Urban, architectural and interior spaces, furnishing elements, accessories, perceptual applications and the characteristics of the period are intended to be discussed in the context of.Keywords
Anayurt Hotel / Ömer Kavur / Space Analysis / Architecture / Interior

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri