Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENME VE BİLİŞ BAĞINTISI
(RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING AND COGNITION )

Yazar : Murat KORUCUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 417-426
    


Özet

Bu çalışmada öğrenme ve biliş arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Bu sebeple öncelikle bilişsel öğrenme kuramı kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı bilişsel öğrenme süreçleri, biliş - yürütücü biliş, biliş yönlendirici stratejiler hakkında bilgi vermek ve yürütücü biliş stratejilerinin öğrenme ortamına uyarlanmasında dikkat edilecek konuların açıklanmasıdır. Bu çalışmada nitel desen tercih edilmiştir. Kullanılan yöntem alanyazın taramasıdır. Bu çalışmada bilişsel öğrenme süreçleri, biliş – yürütücü biliş ile biliş yürütücü stratejilerin öğrenme ortamına uyarlanması konuları hakkında alanyazın taranmış ve ilgili kısımlar derlenmiştir. Yürütücü biliş süreci için izlenmesi gereken farklı yöntem ve teknikler olduğu savunulsa da genel anlamda kullanılan süreçler içerik olarak birbirlerine oldukça yakındır. Önemli nokta sorunun çözümünde yürütücü biliş stratejilerini kullanılmasıdır. Buna göre öncelikle öğrenciler sorunları tanımlamalıdır. Sonrasında ortaya konan sorunun çözüm süreci izlenebilmeli ve öğrenciler sorunla ilgili düşüncelerini açıklayabilmelidirler. Süreç sonunda ise öğrenciler sorunun çözülebilme durumuna göre değerlendirme yapabilmeli, eksiklikler belirlenerek giderilmelidir. Aynı şekilde ulaşılan çözüm benzer diğer sorunların çözümünde de kullanılabilmelidir.Anahtar Kelimeler
Öğrenme, yürütücü biliş, bilişsel öğrenme

Abstract

In this study focuses on the relationship between learning and cognition. For this reason, firstly, cognitive learning theory is tried to be explained briefly. The aim of this study is to give information about cognitive learning processes, cognition - executive cognition, and guiding strategies of cognition and to explain the topics to be considered in the adaptation of executive cognition strategies to the learning environment. Qualitative pattern was preferred in this study. The method used is the scanning of literature. In this study, the field of cognitive learning processes, cognition – executive cognition and the adaptation of cognition-executive strategies to the learning environment were examined and related sections were compiled.. Although it is argued that there are different methods and techniques to be followed for the executive cognition process, the processes used in general are very close to each other as content. The key point is to use executive cognitive strategies to solve the problem. According to this, firstly students should identify problems. After that, the solution process of the problem should be followed and the students should be able to explain their thoughts about the problem. At the end of the process, the students should be able to evaluate the problem according to the solvability of the problem. Similarly, the solution should be used to solve other similar problems.Keywords
Learning, executive cognition, cognitive learning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri