Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'DE YAŞAM, TURİZM EĞİTİMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ: YABANCI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
(LIFE IN TURKEY, TOURISM TRAINING AND TOURISM SECTOR: AN ASSESSMENT FOR FOREIGN STUDENTS )

Yazar : Mehmet TUNCER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 546-554
    


Özet

Dünyada birçok insan, farklı nedenlerle yaşadıkları ülkeden ayrılmakta, farklı ülkelere gitmektedirler. Bu nedenlerden birisini, eğitim amaçlı farklı ülkelere seyahat, oluşturmaktadır. Özellikle yakın ülkelerden, eğitim almak için, çok sayıda öğrenci, Türkiye'ye gelmektedir. Türkiye’de turizm sektörünün gelişim düzeyi, bu ülkelerin öğrencilerini, Türkiye’de turizm eğitimi almaya yönlendirmektedir. Bu araştırmanın amacı, bu öğrencilerin turizm sektörü, turizm eğitimi ve Türkiye'ye ilişkin, algılarının tespit edilmesidir. Ayrıca, elde edilen bulguların, ilgili paydaşlarla paylaşılması, amaçlar arasındadır. Araştırmada, hem nicel hem de nitel araştırma teknikleri bir arada kullanılmıştır. Bundaki amaç, daha kapsamlı bulgulara ulaşmaktır. Araştırma, Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesinde okuyan yabancı öğrencilerle sınırlıdır. Bu durum genelleme olasılıklılarını düşürse de, bu araştırma önemli sonuçlar üretmiştir. Araştırma sonuçları, yabancı uyruklu öğrencilerin turizm sektörünü benimsediklerini, turizm eğitim tercihlerinin bilinçli olduğunu ve aldıkları eğitimden genel anlamda memnun olduklarını göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Türkiye, Turizm Eğitimi, Yabancı Öğrenci, Turizm Sektörü

Abstract

Many people in the world leave the country they live in for different reasons and go to different countries. One of these reasons, consists of traveling to different countries, for educational purposes. Especially from neighboring countries, to study, many students come to Turkey. The level of development of the tourism sector in Turkey, these countries students are directed to take tourism education in Turkey. The purpose of this research, these students tourism industry, tourism education and for Turkey, is to determine the perception. In addition, sharing the findings with the relevant stakeholders is among the objectives. In the research, both quantitative and qualitative research techniques were used together. The aim is to reach more comprehensive findings. The research is limited to foreign students studying at the tourism faculty of Aksaray University. Although this situation reduced the probability of generalization, the research produced significant results. Research results show that foreign students adopt tourism sector, tourism education preferences are conscious and they are generally satisfied with the education they receive.Keywords
Turkey, Tourism Education, Foreign Student, Tourism Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri