Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE HESAP VERME SORUMLULUĞU
(RESPONSIBILITY OF ACCOUNTING IN THE PRESIDENCY MANAGEMENT SYSTEM )

Yazar : Kadir KARTALCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 438-448
    


Özet

Türkiye’de 2017 yılında yapılan seçimlerle birlikte, parlamenter yönetim sisteminden cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmiştir. Yeni yönetim sisteminin düşünce alt yapısı, birçok düzenleme ve değişiklik yapılmasını gerektirmiştir. Bu değişiklikler hesap verme sorumluluk yapısını da etkilemiştir. Bu anlamda, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte siyasi, idari ve mali hesap verme sorumluluklarında bir takım değişiklikler olmuştur. Siyasi hesap verme sorumluluğu, cumhurbaşkanı ve meclis üyelerinin artık doğrudan halka hesap vermeleri biçiminde gerçekleşmektedir. İdari hesap verme sorumluluğu, bakanların cumhurbaşkanına karşı hesap vermeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Mali açıdan, eski yönetim biçiminden farklı olarak, bakanların cumhurbaşkanına karşı hesap verme sorumlulukları söz konusudur.Anahtar Kelimeler
Hesap Verme Sorumluluğu

Abstract

With elections held in Turkey in 2017, it has switched to the presidential administration system from the parliamentary government system. The thought infrastructure of the new management system required many arrangements and changes. These changes also affected the accountability structure. In this sense, there have been some changes in the political, administrative and financial accountability of the presidential administration system. The responsibility for political account is that the president and members of parliament are now directly accountable to the public. Administrative accountability is the responsibility of ministers to account for the president. Financially, unlike the old administration, ministers have accountability to the president.Keywords
Accountability Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri