Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNDE ALGILAMA HARİTALARININ KULLANILMASI1
(USE OF PERCEPTUAL MAPS IN THE POSITIONING STRATEGIES OF THE ACCOMMODATION FACILITIES )

Yazar : Kaplan UĞURLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 495-509
    


Özet

Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinin konumlandırma stratejilerinde algılama (konumlandırma) haritalarının kullanılmasını araştırmaktır. Konumlandırma haritalarının kullanılması ile ilgili olarak beş yıldızlı otel işletmelerinin sahip oldukları pazar payları esas alındığında “Stratejik Planlama ve Pazarlama Araştırması Uygulama”, “Stratejik Planlama ve Pazar Bölümlendirme”, “Stratejik Planlama ve Doluluk”, “Stratejik Planlama ve Hedef Pazarlama” ve “Pazar Bölümlendirme ve Doluluk Oranları” düzeylerine göre hazırlanmış olan konumlandırma haritaları örnek olarak verilmiştir. Çalışma sonucunda, algılama haritalarının konaklama işletmelerinde başta pazarlama yöneticileri olmak üzere işletmedeki tüm karar vericiler tarafından kullanılabileceği, yöneticilere stratejik pazarlama planlaması sürecinde konumlandırma stratejileri konusunda analiz yapma ve karar almada kolaylık ve hız sağlayacağı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Algılama Haritası, Konumlandırma Stratejileri, Konaklama İşletmeleri

Abstract

The aim of the study is to investigate the use of perceptual (positioning) maps in the positioning strategies of accommodation facilities. Based on the market shares of five-star hotels regarding the use of positioning maps; the prepared maps according to levels “Strategic Planning and Marketing Research Application”, “Strategic Planning and Market Classification”, “Strategic Planning and Occupancy”, “Strategic Planning and Target Marketing” and “Market Classification and Occupancy Rates” are given as examples. As a result of the study, it was concluded that perceptual maps can be used by particularly marketing managers in accommodation facilities and by all decision makers in the facility and so the managers can easily and quickly analyze and decide on positioning strategies in the process of strategic marketing planning.Keywords
Perceptual Map, Positioning Strategies, Accommodation Facilities

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri