Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BELEDİYELERİN SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
(THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN SOCIO-CULTURAL SERVICES OF MUNICIPAL MUNICIPALITIES )

Yazar : Mesut DÜNDAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 527-533
    


Özet

Bu çalışma belediyelerde sosyo-kültürel hizmetlerin gerçekleştirilmesinde sivil toplum kuruşlularının rolünü incelemek amacı ile yapılmıştır. Belediyeler, ulusal sınır içerisindeki toplumların, ortak ve yerel gereksinimlerini gidermek için kurulan yapılar olmaktadır. Halkın ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan belediyeler, hukuk sistemi içerisinde meydana gelmiş anayasal kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, mahalli idarelerin içeriği, belediyeleri sosyo-kültürel anlamda gerçekleştirdiği hizmetler, sivil toplum kuruşları, sosyal belediyecilik, vb. konular analiz edilmiştir. Böylece çalışmada belediye tarafından uygulamaya konan sosyo-kültürel hizmetlerin etkinliklerin, sivil toplum kuruşlularının da desteğinin alınarak bölgenin gelişimine katkı sağlayabilmesi açsından öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Belediyeler, Hizmetler, Sivil Toplum Kuruşluları

Abstract

This study was carried out to investigate the role of civil society institutions in the realization of socio-cultural services in municipalities. Municipalities are the structures established to meet the common and local requirements of the communities within the national border. The municipalities established to meet the needs of the people are considered as constitutional institutions that have occurred within the legal system. For this reason, the content of local administrations, the services of municipalities in socio-cultural terms, civil society organizations, social municipalities, etc. The subjects were analyzed. Thus, in the study, suggestions were developed in order to contribute to the development of the region by taking the support of the socio-cultural services implemented by the municipality and the civil society organizationsKeywords
Municipalities, Services, Civil Society Foundations

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri