Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİST REHBERLERİNİN EYLEMSİZ REHBER OLMALARINDA VE BAŞKA MESLEKLERİ TERCİHLERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON THE EFFECTIVE FACTORS FOR TOUR GUIDES BEING INACTIVE GUIDE AND PREFER OTHER PROFESSIONS: CASE OF ISTANBUL PROVINCE )

Yazar : Savaş YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 623-633
    


Özet

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak günümüzde birçok yeni meslek ortaya çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de Turist Rehberliğinin de aralarında olduğu binlerce farklı meslekten söz etmek mümkündür. Bireylerin seçtikleri meslekler onların hayatlarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle meslek seçimi oldukça kritik bir öneme sahiptir. Literatürde meslek seçiminde önemli faktörleri belirlemeye yönelik birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu çalışmada bireylerin meslek seçiminde etkili faktörlerden yola çıkarak eski turist rehberlerinin eylemsiz rehber olmalarında ve başka mesleklere yönelmelerinde etkili faktörler araştırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi neticesinden eski turist rehberlerinin eylemsiz rehber olmalarında ve başka mesleklere yönelmelerinde çevresel faktörlerin, rehberlik mesleğinin ekonomik yönünün, Türkiye’de turist rehberliği mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler ve izlenen politika ile ilgili faktörlerin, psikolojik faktörlerin, turist rehberliği mesleğinin yapısından kaynaklanan faktörlerin ve siyasi, politik ve/veya askeri faktörlerin etkili olmasına karşın bireylerin fiziksel özelliklerine bağlı faktörlerin etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Turist rehberliği, turist rehberliği mesleği, turizm

Abstract

Due to the developments in science and technology, many new profession have emerged today. In Turkey its possible to meantion thousands of different professions including tourist guidance profession. The profession choice has a significant role in shaping individuals’ lives. Therefore, the choice of profession has a critical importance. In the literature, it is possible to find many studies about determining the important factors for choice of profession. In this study, based on factors influencing the profession choice of individuals, the factors - influencing the former tourist guides to be an inactive guide and their preferences other professions - have been investigated. As a result of the analysis of the data it is found out that environmental factors, the economic aspects of the guidance profession, factors related with regulations and the policies regarding tourist guide profession in Turkey, psychological factors, factors related with the structure of the tourist guiding profession and the political, political and / or military factors were effective for the former tourist guides to be an inactive guide and their preferences other professions while the factors related to the physical characteristics of the individuals are notKeywords
Tourist guidance, tourist guidance profession, tourism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri