Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE İŞLETMELERİNDE BİLGİ İFŞASI: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
(INFORMATION DISCLOSURE IN FAMILY BUSINESSES: A CONCEPTUAL EVALUATION )

Yazar : Esra Gökçen KAYGISIZ  ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 580-586
    


Özet

Bilgi ifşası, herhangi bir yönetim seviyesindeki çalışanın işletme içinde diğer çalışanlar tarafından gerçekleştirilen ahlaka, yasalara aykırı ya da gayri meşru eylem ve faaliyetleri örgüt içinde veya dışındaki yetkili kişi ya da kişilere bildirmesi davranışı olarak ifade edilmektedir. Yazında farklı şekillerde ele alınan ve farklı uygulama alanlarına bağlı olarak hem kamu sektöründe hem de özel sektörde nitelikli çalışmalar olmasına karşın, özel sektör içinde sürekli incelenen bir alan olarak aile işletmelerinde çalışmaları yetersiz oluşundan hareketle çalışma aile işletmelerinde bilgi ifşası kavramını değerlendirmektedir. Çalışma aile işletmeleri yöneticilerine yönelik önerilerde bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler
İşletmeler, Aile İşletmeleri, Bilgi İfşası.

Abstract

Whistleblowing is expressed as the behavior of employees at any level of management to inform the competent person or persons within or outside the organization of any act of morality, illegal or illegitimate actions or activities carried out by other employees within the enterprise. In the literature, the study considers the concept of information disclosure in the family businesses, since it is considered as a field which is studied in different ways and depending on the different fields of application both in the public and private sectors, although it is insufficient to work in family businesses as a field that is constantly examined within the private sector. The study makes recommendations to the managers of the family businesses.Keywords
Businesses, Family Businesses, Whistleblowing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri