Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEKAN, ZAMAN VE TARİH: BURSA, İZNİK ÖRNEĞİ
(SPACE, TIME AND HISTORY: BURSA, IZNIK CASE )

Yazar : Elmas ERDOĞAN  & Parisa GÖKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 33
Sayfa : 666-681
    


Özet

İznik ilçesi, Bursa iline bağlı, Marmara bölgesinin güney Marmara bölümünde yer almaktadır. İznik’te ilk uygarlık izleri MÖ 4000 yıl öncesine kadar dayandığı kaynaklarla belirtilmektedir. Ancak toplu yerleşmeler ise MÖ 2500 yıllarında höyüklerle ortaya çıkmıştır. MÖ 2500 yıllarından itibaren İznik birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle MS 4. Yüzyıldan sonra oldukça önemli bir merkez haline gelmiştir. İznik sırasıyla Prehistorik Dönem, Bithynia Dönemi, Roma Dönemi, Bizans Dönemi ve Osmanlı Dönemi olmak üzere belli dönemlere ayrılmaktadır. İznik 1331 yılında Osmanlı beyliğinin başında olan Orhan Sultan tarafından fethedilip, bugünkü İznik simini almıştır. Nicea ismi değiştirilip İznik ismi verildikten sonra kısa bir süre için Osmanlı Devleti’nin merkezi olmuştur. Ayasofya kilisesi camiye dönüştürülmüş ve ilk medrese açılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman ise İznik’ de damadı Rüstem Paşa adına bir han yaptırmıştır. Bu dönemde ayrıca İznik çinicilik merkezi olmuştur. Bugün İznik, Helenistik çağdan kalan ızgara planlı kent yerleşimi, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden kalan anıtsal yapıları ile tarihi kent dokusunu varlığını sürdürmektedir. Bu çalışmada; İznik ilçesinin tarihçesi, tarihsel süreç içinde geçirdiği değişim ve kültürel dönüşümler irdelenecektir. Ayrıca kültür varlıklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile öneriler geliştirilecektir.Anahtar Kelimeler
İznik, Kültürel değerler, tarihi kentler

Abstract

Iznik is a sub settlement of Bursa city in the Marmara Region of Turkey located on the east side of Iznik Lake. According to the data obtained from the excavations, the area was used as a settlement by various civilizations. The earliest traces of civilizations in Iznik are dating back to 4000 B.C., however, the earliest settlements reaching today in the region has emerged with the mounds dating back to 2500 B.C. The district gained great importance particularly after the 4th Century A.C. Iznik kept its importance throughout history especially during the Prehistoric, Bithynian, Roman, Byzantine and Ottoman periods due to its administrative, religious and commercial properties. Iznik got its current name after being conquered by Orhan, as the Sultan of Ottoman Seigniory in 1331. After changing the name Nicea to Iznik, the settlement became the capital of Ottoman Empire for a short period of time. During this period, Hagia Sophia Church in Iznik was converted to a mosque, and the first medrese building was built. Besides, many “han”, “imaret” and “medrese” buildings were erected. Additionally, Iznik became the center of tile-making at this period. Today, Iznik retains its urban fabric as a historical city with the grid-plan city settlement from Hellenistic era, as well as the monumental structures from Roman, Byzantine and Ottoman periods blended in the same urban texture in layers. In this study, the history and the development of the urban area of Iznik settlement as an archeological landscape area including the changes and cultural transformations throughout history was examined. An assessment of natural and cultural values of the settlment was made according to the structural and cultural traces of different cultures and periods. Besides, the sense of space both in the urban tissue and around the monumental buildings were evaluated and its development in time was set. And finally, suggestions were developed in order to ensure the protection and sustainability of the natural and cultural values of Iznik as a unique historical town.Keywords
Iznik, cultural values, historical towns

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri