Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
(NOTES ON THE IMPOSSIBILITY OF NEIGHBOURHOOD: THE NEIGHBOURHOOD RELATIONS AS A LOST VALUE )

Yazar : Doğan BIÇKI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1051-1061
    


Özet

Günümüz kentlerinin önemli sorunlarının başında kimliksiz, kişiliksiz, soğuk insan yerleşimleri geliyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları fiziksel dokunun iyileşmesini sağlamakla beraber, sosyal ve kültürel açıdan cazip kimlikli mekânlar üretmekte sıkıntı yaşanıyor. Bu bağlamda, kentlerimizle ilgili önerilerde mekânsal tasarımla mahalle hayatının yeniden üretilmesine yardımcı olunması isteniyor. Bu yazıda kadim mahalleden beklenen komşuluk, yardımlaşma, mekâna bağlılık gibi iyi değerlerin zayıfladığı; bu nedenle kadim mahallenin fiziksel açıdan inşa edilebilse de iç dünyası ve insan ilişkileri yönüyle yeniden üretilemeyeceği; bunun yanlış inşa faaliyetiyle değil; değer alanının dönüşümüyle ilgili bir sorun olduğu ileri sürülmektedir. Mahallenin imkânsızlığı iddiası, değişik nedenlere dayanmakla beraber, günümüz koşullarında komşuluğun yitirilen bir değer olduğu varsayımına dayanmaktadır. Komşuluk imkânlarını daraltan ve hatta istenilmez kılan pek çok genel ve özel nedenden bahsetmek mümkündür. Bu nedenler içerisinde kişilerin mekânda yer değiştirme sıklığı; televizyonun, sosyal medyanın komşuluk ilişkilerinin sağladığı sosyal doyumun yerini alması; bireyciliğin yükselişi; kapitalist değerlerin yükselişi ve tüketim dolayımlı mutluluk arayışlarının yükselişi ile en önemli toplumsal sermaye unsuru olan güven duygusunun yitirilmesi başta gelen nedenler olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mahalle,Komşuluk,İlişkileri, Değerler

Abstract

One of the most important problems of today's cities is that they have became cold human settlements without identity and personality. Although urban renewal operations provide reformation of physical fabric, it has difficulties with producing socially and culturally attractive spaces. In this context, in our suggestions about our cities, it is required to enable the reproduction of neighborhood life with spatial design. This papers claims that good values such as neighborhood, cooperation and commitment to space which are expected from the ancient neighborhood are weakend; therefore although the ancient neighborhood can be constructed physically, it can not be produced in terms of inner world and human relations; this is not because of the wrong building activity but rather it is a problem of transformation of the value area. The claim of the impossibility of the neighborhood is based on the assumption that the neighborhood is a lost value in today's conditions. It is possible to mention many general and special reasons that narrow and make the neighborhood undesirable. These reasons are mainly consist of the frequency of people's displacement; the replacement of social satisfaction by television and social media which were previously provided by neighborhood relations, the rise of individualism, the loss of trust with the rise of capitalist values and the rise of consumption-driven happiness.Keywords
Neighborhood, Neighborhood Relations, Values

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri