INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETENEĞİNİN, FİRMANIN DEĞİŞİM SÜRECİNE VE PERFORMANSINA ETKİSİ İLE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN BU ETKİDEKİ ROLÜ
(THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITY ON AN ORGANISATION’S CHANGE PROCESS AND PERFORMANCE, AND THE EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THAT )

Author : Cengiz AĞ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 842-857
    


Summary

Teknolojideki hızlı gelişmeler neticesinde örgütler, yeni teknolojileri elde etmek ve bünyelerine adapte edebilmek için eğitimli ve değişime açık çalışanlara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Söz konusu süreçleri yönetecek ve firmayı ileri boyuta taşıyacak bireyler kadar bu köklü dönüşümü gerçekleştirecek, çalışanlara ortak vizyon verebilecek, risk alabilecek, esinsel motivasyon ile çalışanları harekete geçirecek, onlara rol model olabilecek liderlere de ihtiyaç vardır. Örgütlerin temel kaynaklarından olan bilginin etkin şekilde elde edilmesi, iletilmesi ve örgüt bünyesinde kullanılmasını kolaylaştıran ve destek veren bilişim teknolojileri, örgütsel değişim sürecine de önemli bir destek sağlamaktadır. Bu araştırma kapsamında, Marmara bölgesindeki firmalar üzerinde ampirik bir çalışma yapılarak, bilişim teknolojileri yeteneğinin firmanın değişim sürecine ve performansına etkileri ile dönüşümsel liderliğin bu etkilerdeki rolü incelenmektedir.Keywords
Bilişim Teknolojileri Yeteneği, Örgütsel Değişim, Dönüşümsel Liderlik

Abstract

The rapid technological advances in today’s world necessitates that perceptions, life styles and ways to conduct bussiness change altogether. This change is in every walk of life, and it affects first the indivudual and then the organization. It specifies an individual’s vay of life and an organization’s competitive factor because only those who can adapt to this change and manage it can be leaders in their field. As a result of technological advancement, the need arose for qualified staff that are open to change so that organizations can acquire and adapt new technologies. Consequently, leaders are also needed to make this change happen by giving a common goal to the staff, take risks and insipire them as their role model. As a significant support to the organisational change process, information technologies facilitate and support the obtaining, delivery and use of information as one of the main resources of an organisation. This research offers a study of effects of information technology capability on an organisation’s change process and performance, and the effects of transformational leadership on that, through a survey with firms from the Marmara region.Keywords
Information Technology Capability, Organizational Change, Transformational Leadership

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved