Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETENEĞİNİN, FİRMANIN DEĞİŞİM SÜRECİNE VE PERFORMANSINA ETKİSİ İLE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN BU ETKİDEKİ ROLÜ
(THE EFFECTS OF INFORMATION TECHNOLOGY CAPABILITY ON AN ORGANISATION’S CHANGE PROCESS AND PERFORMANCE, AND THE EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON THAT )

Yazar : Cengiz AĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 34
Sayfa : 842-857
    


Özet

Teknolojideki hızlı gelişmeler neticesinde örgütler, yeni teknolojileri elde etmek ve bünyelerine adapte edebilmek için eğitimli ve değişime açık çalışanlara ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Söz konusu süreçleri yönetecek ve firmayı ileri boyuta taşıyacak bireyler kadar bu köklü dönüşümü gerçekleştirecek, çalışanlara ortak vizyon verebilecek, risk alabilecek, esinsel motivasyon ile çalışanları harekete geçirecek, onlara rol model olabilecek liderlere de ihtiyaç vardır. Örgütlerin temel kaynaklarından olan bilginin etkin şekilde elde edilmesi, iletilmesi ve örgüt bünyesinde kullanılmasını kolaylaştıran ve destek veren bilişim teknolojileri, örgütsel değişim sürecine de önemli bir destek sağlamaktadır. Bu araştırma kapsamında, Marmara bölgesindeki firmalar üzerinde ampirik bir çalışma yapılarak, bilişim teknolojileri yeteneğinin firmanın değişim sürecine ve performansına etkileri ile dönüşümsel liderliğin bu etkilerdeki rolü incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Bilişim Teknolojileri Yeteneği, Örgütsel Değişim, Dönüşümsel Liderlik

Abstract

The rapid technological advances in today’s world necessitates that perceptions, life styles and ways to conduct bussiness change altogether. This change is in every walk of life, and it affects first the indivudual and then the organization. It specifies an individual’s vay of life and an organization’s competitive factor because only those who can adapt to this change and manage it can be leaders in their field. As a result of technological advancement, the need arose for qualified staff that are open to change so that organizations can acquire and adapt new technologies. Consequently, leaders are also needed to make this change happen by giving a common goal to the staff, take risks and insipire them as their role model. As a significant support to the organisational change process, information technologies facilitate and support the obtaining, delivery and use of information as one of the main resources of an organisation. This research offers a study of effects of information technology capability on an organisation’s change process and performance, and the effects of transformational leadership on that, through a survey with firms from the Marmara region.Keywords
Information Technology Capability, Organizational Change, Transformational Leadership

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri