Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EDUCATION EXPENDITURES AND WELFARE INDEX IN OECD COUNTRIES
(KAMU EĞİTİM HARCAMALARI İLE REFAH ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Yazar : Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK  & Ali KAHRAMANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 35
Sayfa : 928-936
    


Özet

Education is one of the most important factors determining the increment of prosperity in a country. Therefore, expenditures on education are of great importance. In this study; it is aimed to investigate the relationship between the share of public education expenditures in GDP and the welfare index prepared by the British think tank “The Legatum Institute” in the period of 2007-2014 in the 31 OECD countries where the data is accessible. As a result of the analysis made by using the Panel Vector Autoregression method, causality relationship between the public expenditures made by the countries and the welfare index and the welfare education index has been put forward.Anahtar Kelimeler
OECD countries, Education expenditures, Welfare index, Panel-VAR

Abstract

Eğitim bir ülkede refahın artmasını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple eğitime yapılan harcamalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada verilerine ulaşabildiğimiz 31 OECD ülkelerindeki 2007-2014 dönemini kapsayan süre içinde kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ile İngiliz düşünce kuruluşu “The Legatum Institute” tarafından hazırlanan refah endeksi arasındaki ilişkinin varlığını araştırmak amaçlanmaktadır. Araştırma da Panel Vektör Otoregresyon yöntemi kullanılmaktadır. Analiz sonucunda ülkelerin yapmış oldukları kamu harcamaları ile refah endeksi ve refah eğitim endeksi arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur.Keywords
OECD ülkeleri, Eğitim harcamaları, Refah Endeksi, Panel-Var

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri