Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK GIDA MEVZUATI ÜZERİNE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI, AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE FASIL 12'NİN ETKİLERİ: UYUMLAŞTIRMA VE GERÇEKLEŞTİRME
(EFFECT OF WORLD TRADE ORGANIZATION’S AGRICULTURE AGREEMENT, COMMON AGRICULTURE POLICY AND CHAPTER 12 ON TURKISH FOOD LEGISLATION: HARMONIZATION AND ACHIEVEMENT )

Yazar : Ahmet KOLUMAN  ; Can ATABEY & Tolga KAHRAMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1006-1014
    


Özet

Türkiye, geniş toprakları, tarıma dayalı ekonomisi ve jeopolitik konumu ile iki ayrı kıtanın geçiş noktası özelliğinde olmasına bağlı olarak, küresel ve bölgesel değişikliklerden ileri seviyede etkilenmektedir. Uzun soluklu Avrupa Birliği (AB) adaylığı süreci içerisinde yenilenmeler ve revizyonlar yaparak hayata geçirdiği gıda mevzuatı üzerine ekonomik açıdan küreselleştirilmeye çalışılan tarım ve hayvancılık politikalarının da etkisi olduğu aşikârdır. Bu kapsamda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından daha rekabet edilebilir küresel ticaret için uyumlaştırılması ön görülen Tarım Anlaşması’nın öngörülerini yerine getirmeye çalışırken, ulusal tarım politikamız ile taban tabana zıt AB Ortak Tarım politikası ile uyum gösterilmeye çalışılmaktadır. Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığı ile açılmasını takiben kurumsal, kanuni ve işleyişe ait güncellemeler ve derin revizyonlar hayata geçirilmiştir. Yukarıda bildirilen bütün dış etkiler ulusal mevzuata yansımakta ve Türkiye’de gıda kontrolü, gıda güvenliği kavramları yeni baştan yapılarak daha güçlü adımlar atılması hedeflenmektedir. Bu derleme içerisinde küresel ve AB kaynaklı etkilerin 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun çıkışına etkisi incelenmiştirAnahtar Kelimeler
Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Fasıl 12, Gıda, Mevzuat

Abstract

Turkey is a bridge between two continents with its geopolitical location, agriculture based economy and wide agricultural lands which causes global and local changes to influence the country at a significantly higher level. National food legislations are evidently affected by globalization of agriculture and livestock politicies, and as a European Union (EU) candidate country, renovation and revisions were applied for harmonization. To this aim, Turkey not only harmonizes the World Trade Organization’s (WTO) Agriculture Agreement on competitive trade in agricultural products, but also tries to accommodate the legislations and regulations with EU Common Agriculture Politics (CAP), despite of the fact that CAP regulations are at times in complete contrast with Turkey’s national agricultural policies. With these significant surrounding changes, renovations and revisions are held with the aim of strengthening the food control and food safety in Turkey. This review aims to underline the effect of global and EU level harmonization of food legislations on Turkish law numbered 5996 Veterinary, Phitosanitary, Food and Feed LawKeywords
World Trade Organization, European Union, Chapter 12, Food, Legislation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri