Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SABAHATTİN ALİ’NİN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA TOPLUMCU-GERÇEKÇİLİK
(SABAHATTIN ALI AND CENGIZ AYTMATOV SOCIALIST REALISM IN NOVELS )

Yazar : Çağrı AYTAÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1030-1040
    


Özet

Türk Edebiyatı Tarihi içinde sınıflandırılan sanat anlayışlarının kuramsal açıdan incelenmesi yararlı sonuçlar verebilir. Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışı içerisinde bulunan Sabahattin Ali’nin romanları, “anlayışın asli kaynağı olan Marksizm” açısından ne denli uyuştuğu gözlemlenebilir. Bütünsel bakmak için Cengiz Aytmatov’un da romanlarının Marksizm açısından incelenmesi, Türk Dünyasının Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışına nasıl baktığını görebilmemiz açısından önemlidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki sanatın gelişim yönünü ortaya koymak için “birey, eser, toplum” odaklı incelemek amaçlanmıştır. Sanat anlayışlarının eskiyip yenilenmesi ve bu yenilenmeden yazarların nasıl etkilendiğini anlamak, romanların incelenmesinde yol göstericidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un romanlarında görülen toplumsal hayat, “Marksist Estetik, Marksist Gerçekçilik” (Karl Marks ve Engels’a göre), “Çağdaş Gerçekçilik” (Georg Lukacs’a göre) kuramları ile incelenecektir. Bu surecin içerisinde yazarlarımızın Marksizm içindeki yeri tespit edilecektir. Böylece modernleşen zamanda değişen kavramların yanlışlıkları veya kavram kargaşaları irdelenerek, “Türk Edebiyatı’nda Marksist Gerçekçilik anlayışını nerede ve nasıl yaşandı?” sorusuna cevap aranacaktır.Anahtar Kelimeler
Sabahattin Ali, Cengiz Aytmatov, Toplumcu-gerçekçilik, Marksist Gerçekçilik, Çağdaş Gerçekçilik

Abstract

The theoretical analysis of the conceptions of art classified in the History of Turkish Literature can give useful results. It can be observed how Sabahattin Ali's novels, which are within the sense of socialist-realistic art, are compatible with Marxism as the main source of the school. For a holistic look, the examination of the novels of Cengiz Aytmatov in terms of Marxism is important for us to see how the Turkish world is looking at the social-realistic art concept.
The aim of this course is to examine the development of art in the works of Sabahattin Ali and Cengiz Aytmatov. The understanding of how the writers are affected by the renewal of the understanding of art and the renewal of these revelations is a guide in the study of the novels.
Social life in the novels of Sabahattin Ali and Cengiz Aytmatov, Marxist Aesthetics, Marxist Realism (according to Karl Marks and Engels), Contemporary Realism (by Georg Lukacs) will be examined. Within this process, the place of our authors in Marxism will be determined. Thus, the mistakes of changing concepts will be examined. Where and how did the understanding of Marxist Realism in Turkish literature have been experienced? Will be sought.Keywords
Sabahattin Ali, Cengiz Aytmatov, Socialist-realism, Marxist Realism, Contemporary Realism

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri