INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SABAHATTİN ALİ’NİN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA TOPLUMCU-GERÇEKÇİLİK
(SABAHATTIN ALI AND CENGIZ AYTMATOV SOCIALIST REALISM IN NOVELS )

Author : Çağrı AYTAÇ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1030-1040
    


Summary

Türk Edebiyatı Tarihi içinde sınıflandırılan sanat anlayışlarının kuramsal açıdan incelenmesi yararlı sonuçlar verebilir. Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışı içerisinde bulunan Sabahattin Ali’nin romanları, “anlayışın asli kaynağı olan Marksizm” açısından ne denli uyuştuğu gözlemlenebilir. Bütünsel bakmak için Cengiz Aytmatov’un da romanlarının Marksizm açısından incelenmesi, Türk Dünyasının Toplumcu-gerçekçi sanat anlayışına nasıl baktığını görebilmemiz açısından önemlidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki sanatın gelişim yönünü ortaya koymak için “birey, eser, toplum” odaklı incelemek amaçlanmıştır. Sanat anlayışlarının eskiyip yenilenmesi ve bu yenilenmeden yazarların nasıl etkilendiğini anlamak, romanların incelenmesinde yol göstericidir.
Sabahattin Ali’nin ve Cengiz Aytmatov’un romanlarında görülen toplumsal hayat, “Marksist Estetik, Marksist Gerçekçilik” (Karl Marks ve Engels’a göre), “Çağdaş Gerçekçilik” (Georg Lukacs’a göre) kuramları ile incelenecektir. Bu surecin içerisinde yazarlarımızın Marksizm içindeki yeri tespit edilecektir. Böylece modernleşen zamanda değişen kavramların yanlışlıkları veya kavram kargaşaları irdelenerek, “Türk Edebiyatı’nda Marksist Gerçekçilik anlayışını nerede ve nasıl yaşandı?” sorusuna cevap aranacaktır.Keywords
Sabahattin Ali, Cengiz Aytmatov, Toplumcu-gerçekçilik, Marksist Gerçekçilik, Çağdaş Gerçekçilik

Abstract

The theoretical analysis of the conceptions of art classified in the History of Turkish Literature can give useful results. It can be observed how Sabahattin Ali's novels, which are within the sense of socialist-realistic art, are compatible with Marxism as the main source of the school. For a holistic look, the examination of the novels of Cengiz Aytmatov in terms of Marxism is important for us to see how the Turkish world is looking at the social-realistic art concept.
The aim of this course is to examine the development of art in the works of Sabahattin Ali and Cengiz Aytmatov. The understanding of how the writers are affected by the renewal of the understanding of art and the renewal of these revelations is a guide in the study of the novels.
Social life in the novels of Sabahattin Ali and Cengiz Aytmatov, Marxist Aesthetics, Marxist Realism (according to Karl Marks and Engels), Contemporary Realism (by Georg Lukacs) will be examined. Within this process, the place of our authors in Marxism will be determined. Thus, the mistakes of changing concepts will be examined. Where and how did the understanding of Marxist Realism in Turkish literature have been experienced? Will be sought.Keywords
Sabahattin Ali, Cengiz Aytmatov, Socialist-realism, Marxist Realism, Contemporary Realism

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved