Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜLSÜN KARAMUSTAFA’NIN PSİKOLOJİK VE SOSYO-KÜLTÜREL YOZLAŞMA İLE ELE ALDIĞI ESERLERİNDE Kİ ALEGORİK ANLAYIŞ
(THE ALLEGORICAL UNDERSTANDING OF GULSUN KARAMUSTAFA’S WORKS ON PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL DEGENERATION )

Yazar : Pınar GÜLOĞLU  & Gonca Hülya YAYAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1062-1081
    


Özet

Türkiye’de 70’lı yıllardan itibaren köylerden (hatta sınırlardan) kentte doğru yoğun bir şekilde göçler yaşanmaktadır. Bu göçlerden büyük bir tarih katmanına sahip İstanbul şehri de nasibini fazlasıyla almıştır. Göçlerin sonucunda ise farklı kültürler, melez bir kültürün oluşmasına sebep olmuştur. Tarihsel olgular, kimliklerin ve bunları bütünleyen yüksek kültürün melez kültürlerle karışımı sonrasında ise psikolojik ve sosyo-kültürel değişimler de beraberinde gelmiştir. Günümüz toplumlarında sosyo-kültürel görüntü, yaşantı ve davranışların daha iyi kavranması, canlı bir şekilde kalması da sanat ve sanatçılar tarafından sağlanmaktadır. Bu aşamada alegorik anlayış, sanatçının söylemek istedikleri ile yaptıkları arasında ki büyük farkı da ortaya çıkarmaktadır.Gülsün Karamustafa psikolojik ve sosyo-kültürel yozlaşmayı ele aldığı eserlerinde kendi mizah anlayışını kiç olgusu ile temellendirmiştir. Kiç olgusunda var olan tarz (yaşayış, görünüş) aşağı bir kopyası olan bir sanat ile sınıflandırılırken, sosyo- kültürel farklılıklara da göndermeler yapılmaktadır. Sanatçımız, yaşadığı toplumda kendinden önce gelen zamanlardaki sosya- kültürel göstergeleri ve alegorik kiç olgusunu, kendi mecazi anlamlarını da katarak eserlerinde kullanmıştır. Yapılan bu çalışmada sanatçı Gülsün Karamustafa’nın alegorik anlayışla temellendirdiği psikolojik ve sosyo–kültürel yozlaşmaya ait on eseri analiz edip yorumlamaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kiç, kültür, alegori, Gülsün Karamustafa

Abstract

In Turkey, there has been intense migration from villages (even borders ) to cities since the 70s. The city of İstanbul ,which has a glorious historical background has been affected by these migrations.As a result of these migrations ;different cultures have caused the formation of a mixed culture.Historical facts ;identities and the combination of high culture with mixed culture followed by the psychological and socio-cultural changes.In today’s societies ,the better understanding of the socio-cultural images ,experiences ,behaviours and also its being alive is provided by the art and the artists.At this stage ;allegorical conception reveals the vast difference between what the artist wants and what she does. Gülsün Karamustafa, who has dealt with the psychological and the socio-cultural degeneration in her works,based her sense of humour on the phenomenon of kitsch.While the style (experience,appearance ) which is in the phenomenon of kitsch is categorized by an artwork that is a lower copy,it makes references to socio-cultural differences.The artist has used the socio-cultural indicators and the phenomenon of kitsch which exists before by adding their metophorical meanings in the society she lives in.In this study ;psychological and socio-cultural degeneration based on the allegorical conception of the artist has been analyzed and interpreted in her ten works.Keywords
Kitsch,culture, allegorical, Gülsün Karamustafa

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri