Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜRÜN TASARIMINDA ve ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ GIDA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF TECHNOLOGY USAGE ON PRODUCTION PERFORMANCE IN PRODUCT DESIGN AND PRODUCTION: A RESEARCH IN FOOD SERVICES IN KAHRAMANMARAŞ )

Yazar : Nusret GÖKSU  ; Ayşe YILMAZ & Tuğçe TÜRKSAYAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1538-1546
    


Özet

Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyette bulundukları pazarlarda rekabetin yapısı biçimsel ve boyutsal olarak değişmekte ve giderek keskinleşmektedir. Böyle bir ortamda işletmelerde ürün tasarımında ve üretiminde teknoloji kullanımının önemi yadsınamaz. Bu bağlamda çalışmanın amacı Kahramanmaraş Gıda imalat sanayiinde faaliyette bulunan 41 işletme ile gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında tasarımda ve üretimde teknoloji kullanımının işletmelere sağladığı yararlar ve bu yararları elde edebilmek için yapılması gerekenler konusunda öneride bulunulmaktadırAnahtar Kelimeler
Ürün tasarımı, Teknoloji Kullanımı, Üretim Performansı

Abstract

With the globalization, the structure of competition in the markets in which the enterprises operate, is changing and becoming sharper. In such an environment, the importance of using technology in product design and production cannot be denied. In this context, the aim of the study is to provide the benefits of using technology in design and production in the light of the findings obtained in this study, which is carried out with 41 enterprises operating in Kahramanmaraş Food Manufacturing Industry, and what needs to be done in order to achieve these benefitsKeywords
Product Design, Technology Use, Production Performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri