Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALMANYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI; ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, TİCARETİ
(ENERGY POLICY OF GERMANY; PRODUCTION, CONSUMPTION, TRADE )

Yazar : Selahattin ÖZBERK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1096-1114
    


Özet

Almanya, Dünya’nın en büyük dördüncü ekonomisine sahip ve yine dünyanın en çok ihracat yapan üçüncü ülkesi. İhracat mallarının önemli bir kısmı ağır sanayi ve ileri teknoloji gerektiriyor. Bu durum Almanya için enerjiyi stratejik hale sokuyor. Almanya enerji arzını çeşitlendirmeyi, enerji taşıma yolları alternatiflerini artırmayı ve bunları güvence altına almayı hedefliyor. Enerji kaynakları açısından dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Almanya kamuoyu nükleer enerjiye olumlu yaklaşmıyor. Yenilenebilir enerjiye ise destek veriyor. Bu yüzden Almanya mevcut nükleer enerji tesislerini kademeli olarak devreden çıkararak bunları yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame etmeye çalışıyor. Bunun bir sonucu olarak geçtiğimiz yıllarda aktif olan reaktör sayısı 17’den 7’ye düşürüldü. Yenilenebilir enerjinin enerji tüketimindeki oranı ise % 18 seviyesine çıkarıldı.Anahtar Kelimeler
Almanya, enerji, üretim, tüketim, politika

Abstract

Germany has fourth largest economy in the world and again it has third contry where most exporting in the world. A significant portion of its export goods requires heavy industry and advanced technology. This situation puts the power to make strategic for Germany. Germany aims to diversification of its energy supply, to boost alternative energy transport routes and to guarantee them. From this perstective, it's trying to reduce dependence on foreign energy sources. Germany's public opinion is not favorable to nuclear energy. They support renewable energy. Therefore, Germany is trying to gradually replace the existing nuclear power plants and replace them with renewable energy sources. As a result, the number of reactors active in recent years has been reduced from 17 to 7. The share of renewable energy in total energy consumption was increased to 18%.Keywords
Germany, energy, production, consumption, policy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri