Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESKİ TÜRKÇEDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMESİNE UĞRAMIŞ BAZI KELİMELER
(SOME MEANING OF CHANGING WORDS FROM OLD TURKISH TO CHAGATAI TURKISH )

Yazar : Onur KURUKAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1178-1188
    


Özet

Anlam biliminin en önemli konularından birisi anlam değişmeleridir. Dünya üzerindeki dillerin neredeyse tamamında kelimeler tarihsel süreç içinde anlam değişimine uğramıştır. Bu değişimlerin birçok sebebi vardır. Zaman, mekan, kültür gibi sebepler en başta gelmektedir. Türkçe de bu değişimi yaşayan dillerden biridir. Türkler tarih boyunca birçok coğrafya ve inançla tanışmış, bunun sonucunda da kültürel olarak birçok değişim yaşamışlardır. Bu değişimin en büyük etkilerini Türkçede görmek mümkündür. Komşu olduğu ve ilişkide bulunduğu diğer dilleri etkileyen ve bu dillerden etkilenen Türkçe, tarihi boyunca birçok değişim yaşamıştır. Bu değişimlerin ilki ses ve şekil düzeyindedir. İkincisi ise anlam düzeyinde. Anlam olarak her ne kadar çok köklü değişimler yaşamamış olsa da değişen ihtiyaçlar dolayısıyla kelimelere yeni anlamlar yüklemeyi başarmıştır. Artık kullanılmayan anlamları ise bünyesinden çıkarabilmiştir. Köktürkçeden başlayarak Çağatay Türkçesine kadar olan dönemde her ne kadar çok büyük ses, şekil ve anlam değişimleri görülmese de yine de bazı değişimlere şahit olmaktayız. Bu makalede bu anlam değişimlerinin neler olduğu ve sebepleri üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Köktürkçe, Çağatay Türkçesi, Anlam bilimi, Anlam Değişimleri, Dil bilimi.

Abstract

One of the most important issues of semantics is semantic changes. In almost all languages in the world, words have undergone semantic changes in historical process. There are a lot of reasons for these changes. The reasons such as time, place and culture have been in the lead. Turkish is one of the languages which has this change. Turks have met many geography and faith throughout history. Consequently, they have experienced many cultural changes. It is possible to see the biggest effects of this change in Turkish. Turkish which not only effects its other neighbouring languages and the ones which are in contact with it but also are affected by them has undergone lots of changes throughout its history. The first of these changes is in sound and shape level and the second one is in semantic level. Although Turkish has not undergone many radical changes semantically, it has succeeded in attributing new meanings to words because of the changing needs. It was able to get disused meanings out of its structure. Even if very big changes in sound, shape and meaning were not seen in the period that was from Kökturkish to Chagatai language, some changes have been witnessed. In this article, what these semantic changes are and their reasons will be emphasized.Keywords
Kökturkish, Chagatai language, Semantics, Semantic Changes, Linguistics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri