Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜT ÇALIŞMALARI VE ROMAN SANATI
(ORGANIZATIONAL STUDIES AND THE ART OF NOVEL )

Yazar : Umut DAĞISTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1168-1177
    


Özet

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde disiplinler arası çalışmalarda kurgu eserlerin kullanılması ve kabul edilmesi görece yeni bir gelişmedir. Buna rağmen sayıları giderek artan bir şekilde edebiyatın, sanat ve sanatçının sosyal bilimlerle bağıntılı olduğunu gösteren çalışmalar ve makaleler yayınlanmıştır. Örgütlerin rasyonel, teknik ve kalıplaşmış bir olgudan ziyade yaşayan bir organizma olduğunun kabulüyle birlikte bu alanda çalışan araştırmacılar daha farklı kaynaklardan beslenerek yazına katkı sunmaya başlamışlardır. Bilimsel bilgi ile anlatı kaynaklı bilgi arasındaki geleneksel olarak var olan ayrım son yıllarda ortadan kalkmaya başlamış ve örgüt yazını, anlatıları daha çok kullanır olmuştur. Kurgu eserler özellikle de roman her dönemde edebi türler arasında en çok ilgi çekeni olmuştur. Esnek ve dinamik yapısı, öyküleme çeşitliliği ve kendine has anlatım biçimi yüzünden geniş kitlelerce tercih edilmiştir. Sosyal bilimlerde ve örgüt yazınında romanın bu özelliklerinden faydalanılmasının alana zenginlik katacağı fikri bu çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır.Anahtar Kelimeler
Örgüt çalışmaları, kurgu eserler, roman sanatı, sosyal bilimler

Abstract

When considered historically, the use and acceptance of fiction works in interdisciplinary studies is a relatively new development. Nevertheless, more and more studies and articles have been published showing that literature, art and artist are related to social sciences. With the assumption that organizations are a living organism rather than a rational, technical and stereotyped phenomenon, researchers working in this field have started to contribute to the literature by feeding from different sources. The traditional distinction between scientific knowledge and narrative knowledge has begun to disappear in recent years, and the organization has used narratives more often. Fiction works, especially novel, has been the most interesting among the literary genres in every period. Due to its flexible and dynamic structure, its narrative diversity and its unique style of expression, it has been widely preferred. The idea that benefiting from these features of the novel in social sciences and organization literature will add prosperity to the field is the main motivation source of this study.Keywords
Organizational studies, Fiction works, The art of novel, Social sciences

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri