Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TERSİNE LOJİSTİK-YEŞİL LOJİSTİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
(REVERSE LOGISTICS -GREEN LOGISTICS AND ENVIRONMENTAL RELATIONS )

Yazar : Sadettin PAKSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 36
Sayfa : 1220-1228
    


Özet

Bu çalışmada tersine lojistik, yeşil lojistik ve çevre ilişkisi ikincil kaynaklardan faydalanılarak incelenmiştir. Lojistik faaliyeti belki dünya kurulduğundan buyana olagelmiştir. Ancak, tersine lojistik, yeşil lojistik kavramları son yarım yüzyıldır işletmeleri ve toplumu ilgilendirmektedir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde daha çok otomotiv, çelik, elektronik, bilgisayar, kimya, tıbbi atıklar, lastik vb. gibi faaliyetlerde tersine lojistik uygulaması bulunmaktadır. Temiz bir Dünya ve sağlıklı bir yaşam için bu uygulamaların tüm dünyada hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gelecek nesillere ancak tersine lojistik, yeşil lojistik uygulamaları ile yaşanabilir bir çevre (Dünya) bırakabileceğizAnahtar Kelimeler
Lojistik, Tersine lojistik, Yeşil lojistik, Çevre

Abstract

In this study, the relationship between reverse logistics, green logistics and environment is investigated by using secondary sources. The logistics activity has since been established. However, the concepts of reverse logistics, green logistics concern the enterprises and society for the last half century. Nowadays, in developed countries, automotive, steel, electronics, computer, chemistry, medical waste, rubber and so on. activities such as reverse logistics. For a clean World and a healthy life, these practices need to be implemented all over the world. We can leave a livable environment (World) to future generations with reverse logistics and green logistics applicationsKeywords
Logistics, Reverse logistics, Green logistics, Environment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri