Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEŞİTLİ GRUPLARIN SPOR BRANŞLARINA DUYDUKLARI İLGİ VE UYGULADIKLARI SPOR BRANŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)
(COMPARISON OF THE INTEREST OF THE VARIOUS GROUPS TO THE SPORTS BRANCHES AND THE COMPARISON OF THE SPORTS APPLICATIONS (EXAMPLE OF KAHRAMANMARAS PROVINCE) )

Yazar : Yahya DOĞAR  ; Yasin KARACA & Selahattin AKPINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1277-1283
    


Özet

Bu araştırmanın amacı, çeşitli meslek gruplarına mensup bireylerin ilgi duydukları spor branşlarıyla yaptıkları spor branşlarını tespit etmek ve karşılaştırmaktır. Böylece spor faaliyetlerinde yaşam doyumları hakkında değerlendirmeler yapmaktır. Araştırmaya konu olan ve her biri 20 kişiden oluşan gruplar, Kahramanmaraş ilinde görev yapan öğretim elamanları, öğretmen, memur, işçi, esnaf, öğrenci, serbest meslek, mühendis, doktor, çiftçi, avukat, şoför, idareci, ev hanımı, eczacı, çırak, din görevlisi, kapıcı ve polis olmak üzere 400 kişiden teşekkül etmektedir. Araştırmada mevcut durum ile olması gereken durum karşılaştırıldığı için metodu betimseldir. Sonuç olarak grupların çoğunluğu futbol branşını uyguladıkları, ancak yapmak istedikleri spor branşlarında ise farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların, özellikle istedikleri spor branşlarını uygulayabilecekleri yeterli ve uygun spor alanlarının olmamasından kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Spora İlgi, Spor Branşı, Halkın Spor Branşı.

Abstract

The purpose of this study was to determine and compare the sports branches individuals from various Professional groups with the sports branches of interest. Thus, it was aimed to make research about life satisfaction levels of individuals groups. The participants were formed from 400 people including instructors, teachers, civil servants, workers,t radesmen, student, self-employed, engineers, doctors, farmers, lawyers, drivers,administrators, housewives, pharmacists, apprentices, clerics, janitors anda policemen working in Kahramanmaraş province. Descriptive method was used in the researsh. As a result, it was observed that the majority of the groups applied the football bransh. However, it was obseved that the sports branch tha the participants wanted to do was different. This difference has emerged due to the lack of suitable environment fort he sports branch that individuals want to do.Keywords
İnterest in Sports, Sport Branch, Folk Sport.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri