INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇEŞİTLİ GRUPLARIN SPOR BRANŞLARINA DUYDUKLARI İLGİ VE UYGULADIKLARI SPOR BRANŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)
(COMPARISON OF THE INTEREST OF THE VARIOUS GROUPS TO THE SPORTS BRANCHES AND THE COMPARISON OF THE SPORTS APPLICATIONS (EXAMPLE OF KAHRAMANMARAS PROVINCE) )

Author : Yahya DOĞAR  ; Yasin KARACA & Selahattin AKPINAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1277-1283
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, çeşitli meslek gruplarına mensup bireylerin ilgi duydukları spor branşlarıyla yaptıkları spor branşlarını tespit etmek ve karşılaştırmaktır. Böylece spor faaliyetlerinde yaşam doyumları hakkında değerlendirmeler yapmaktır. Araştırmaya konu olan ve her biri 20 kişiden oluşan gruplar, Kahramanmaraş ilinde görev yapan öğretim elamanları, öğretmen, memur, işçi, esnaf, öğrenci, serbest meslek, mühendis, doktor, çiftçi, avukat, şoför, idareci, ev hanımı, eczacı, çırak, din görevlisi, kapıcı ve polis olmak üzere 400 kişiden teşekkül etmektedir. Araştırmada mevcut durum ile olması gereken durum karşılaştırıldığı için metodu betimseldir. Sonuç olarak grupların çoğunluğu futbol branşını uyguladıkları, ancak yapmak istedikleri spor branşlarında ise farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların, özellikle istedikleri spor branşlarını uygulayabilecekleri yeterli ve uygun spor alanlarının olmamasından kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Spora İlgi, Spor Branşı, Halkın Spor Branşı.

Abstract

The purpose of this study was to determine and compare the sports branches individuals from various Professional groups with the sports branches of interest. Thus, it was aimed to make research about life satisfaction levels of individuals groups. The participants were formed from 400 people including instructors, teachers, civil servants, workers,t radesmen, student, self-employed, engineers, doctors, farmers, lawyers, drivers,administrators, housewives, pharmacists, apprentices, clerics, janitors anda policemen working in Kahramanmaraş province. Descriptive method was used in the researsh. As a result, it was observed that the majority of the groups applied the football bransh. However, it was obseved that the sports branch tha the participants wanted to do was different. This difference has emerged due to the lack of suitable environment fort he sports branch that individuals want to do.Keywords
İnterest in Sports, Sport Branch, Folk Sport.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved