Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA SONRASI NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT
(ALIMONY AND SOLATIUM AFTER THE DIVORCEMENT IN TERMS OF ISLAMIC LAW )

Yazar : Ayşegül ATA    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1292-1307
    


Özet

Boşanma, nesep veya evlilikle bir araya gelmiş, anne-baba ve çocuklardan oluşan aile kurumunun sona ermesiyle gerçekleşir. Erkek ve kadının birbirlerine karşı beslediği duygu, arzu ve hisler Sünnetullah gereği olup, fıtrata uygun olarak bu duyguların tatmin edilmesi sünnete uygun olarak evlenmeleri emredilmiş ve meyiller yasaklanmıştır. Gayesi, iyi nesillerin yetişeceği huzurlu bir aile kurmak olan evlilik kurumu hastalık, geçimsizlik, münaferet, eşlerin birbirine muhabbet duymaması, anlaşamama gibi eşlerden kaynaklanan engeller evliliğin asıl gayesinden uzaklaşıp ihtiyaç ve zaruri hallerde evliliğin sonlanmasına neden olur. Bu izin doğrultusunda evliliğe, erkek tarafından doğrudan veya talak hakkını elinde tutan kadın tarafından, hakim veya hakem kararıyla da son verilebilir. İslam dini hükümlerine baktığımızda insan fıtratında var olan gerçekler dikkate alınmıştır. Yarattığı insanı en iyi tanıyan Allah, çekilmez hale gelen bu kurumun sonlanmasına müsaade etmiş, '' Talak iki keredir. Sonra ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak gerekir.(Bakara suresi,2/229). '' Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda iddetleri vaktinde boşayın, iddeti de sayın.'' (Talak, 65/1). Hz. Peygamber de ''Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır.'' buyurmuştur(Ebu Davud,Talak.3)Anahtar Kelimeler
Boşanma, Manevi Tazminat, Mehir, Nafaka, Mut’a.

Abstract

Divorcement happens when a family – consisting of mother, father and children – that has come together with marriage or lineage ends. Desires, emotions and feelings that woman and man have for each other are by virtue of Sunnatullah , and satisfying these feelings- conformed with disposition- and marriage in accordance with Sunna are commanded; but adultery is forbidden. Hinderences like illness, dissension, antagonism, couples of no more feelings for each other, discordance stemming from couples cause to move away from the main aim of marriage whose purpose is to start a family to raise favorable generation, and therefore, they cause to marital breakdown in mandatory and necessary situations.With permission of this, marital breakdown can also be done, directly by the man or the woman who has the right of talaq(divorce), with the judgement call or negotiant. When we look at the Islamic decretals, the truths which man has in his disposition have been borne in mind. Allah –best knowing the human which was created- permits the termination of this foundation that has become unbearable. ‘’A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold together on equitable terms, or separate with kindness.’’ (Al-Baqara-The Cow- 2/229) ‘’O Prophet! When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately).’’ (At-Talaq - The Divorce - 61/1) The Prophet (pbuh) said: ‘’ Of all the lawful acts, the most detestable to Allah is divorce.’’ (Abu Dawud, Divorce, 3)Keywords
Divorcement, Solatium, Mehr, Alimony, Mut’a Marriage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri