Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHARLES ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNDE EMEK, ÇALIŞMA VE YABANCILAŞMA KAVRAMLARININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ
(CRITICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF LABOR, WORK AND ALIENATION IN CHARLES DEAD OR LIVE FILM )

Yazar : Özge Nilay Erbalaban GÜRBÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 37
Sayfa : 1397-1405
    


Özet

Çalışma ve emek kavramları birbirinden farklı anlamlara sahip olmasına rağmen, XVIII. yüzyıldan sonra, çalışma ve emek kavramları birbirinin yerine geçecek biçimde dönüştürülmüştür. Bu dönüşümün kapitalist piyasa toplumsallığıyla doğrudan bir ilişkisi vardır. Yaşam gücü olan emek, değişim değeri üreten çalışma kavramının ideolojik, kültürel ve politik biçimlendirmesinin gölgesinde kalarak, anlamı çalışmayla eş değer hale getirilmiştir. Bu durum kültürel alanda çalışmanın zorlayıcı doğasında yabancılaşmaya neden olmaktadır. Filmler, kültüre ait değerlerin üretilmesinde, sorgulanmasında ve değiştirilmesinde en önemli araçlardan biridir. Bu makale Avrupa sinemasının auteur yönetmenlerinden biri olan Alain Tanner’in Charles Ölü Ya Da Diri (Charles Mortou Vif, 1969) filmi örnekleminde, zorunlu çalışmanın yabancılaştırıcı etkisini film karakterinin film evrenindeki konumlanışı açısından gösterecektir. Bu çerçevede makalenin ilk bölümü felsefe açısından emek ve çalışma kavramlarının kullanımına değinecek ve ikinci bölümde bu kavramların filmdeki temsili aracılığıyla film çözümlemesi yapılacaktırAnahtar Kelimeler
Alain Tanner, Charles Ölü Ya Da Diri, Emek, Çalışma

Abstract

Although the concepts of labor and work have different meanings, after the 18th century, the concepts of labor and work were transformed to replace each other. This transformation has a direct relationship with capitalist market sociality. Labor, which is the force of life, is overshadowed by the ideological, cultural and political shaping of the concept of work that produces exchange value, and its meaning is made equivalent to labor. This situation leads to alienation in the compelling nature of working in the cultural field. Films are one of the most important tools in producing, questioning and changing cultural values. This article will illustrate the alienating effect of forced work in the film universe in the film sample of Charles Dead or Alive(Charles Mortou Vif, 1969) by Alain Tanner, one of the auteur directors of European cinema. In this context, the first part of the article will focus on the use of labor and work concepts in terms of philosophy, and in the second part film analysis will be made through the representation of these concepts in the filmKeywords
Alain Tanner, Charles Dead or Aliv, Labor, Working

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri