Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
(CRITICISM OF SIGN – GESTALT (TOLMAN) THEORY )

Yazar : Murat KORUCUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1518-1522
    


Özet

Bu çalışmada Edward Chace Tolman’ın fareler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda geliştirdiği ve ilk olarak “Amaçlı Davranışçılık” olarak isimlendirdiği daha sonraları “İşaret – Gestalt” olarak değiştirdiği kuramı açıklanmıştır. Bu çalışmada Tolman’ın İşaret – Gestalt Kuramı hakkında bilgi verildikten sonra bu kuramın eğitime yansımaları ve kuram hakkındaki eleştirilere değinilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden alanyazın taraması yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada Tolman tarafından geliştirilen İşaret – Gestalt Kuramı’nın ele alınmasının temel sebepleri olarak Tolman’ın Davranışçılık ile Gestalt kuramının bir sentezini yapma çabası ve davranışçılığın öne sürdüğü parçacı yaklaşımı reddetmesi ile davranışlarda bir amaçtan söz etmesi gösterilebilir. Çalışmanın sonucunda İşaret – Gestalt Kuramı’na yönelik eleştiriler bir bütün olarak sunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Amaçlı davranışçılık, Edward Chace Tolman.

Abstract

In this study, Edward Chace Tolman's Theory, which was developed as a result of his work on mice, initially called “Purposeful Behaviourism” and later changed it to “Sign – Gestalt”, was investigated. In this study, after giving information about Tolman's Sign – Gestalt Theory, the reflections of this theory on education and criticism of theory were mentioned. In this study, qualitative research designs were used to scan the literature. In this study, as the main reasons for Tolman's handling of the Sign – Gestalt Theory developed by Tolman, Tolman's attempt to synthesize the Gestalt Theory with behavior, and his rejection of the fragment approach proposed by the behavior, can be shown to speak of a purpose in the behavior. As a result of the study, criticism of the Sign – Gestalt theory is presented as a whole.Keywords
Purposive Behaviorism, Edward Chace Tolman

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri