Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇOK BOYUTLU ÖĞRENCİ YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE UYARLANMASI
(ADAPTING THE MULTIDIMENSIONAL STUDENTS’ LIFE SATISFACTION SCALE TO SPORT SCIENCE FACULTY STUDENTS )

Yazar : Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN  & Cemile Nihal YURTSEVEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1573-1579
    


Özet

Bu çalışmada bir devlet üniversitesi bünyesinde eğitim veren spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam tatmini konusundaki düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmadaki veriler Spor Bilimleri Fakültesi’nde farklı sınıflarda eğitim alan 107 öğrenciden yüz yüze anket yöntemi aracılığıyla toplanmıştır. Söz konusu veri toplama aracı olarak Huebner (1994) tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Tatmini Ölçeği’ nin (Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale) Şeten (2012) tarafından güvenilirliği yapılan Türkçe formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21,0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların cinsiyet, yaş, sınıf ve bölümlerine bağlı olarak yaşam tatmin düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, parçalanmış aileye sahip olan öğrencilerin yaşam tatminlerinin düşük olduğu, özel yurtta kalan öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre yaşam tatminlerinin yüksek olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Öğrenci, yaşam tatmini, mutluluk, iyi olmak

Abstract

In this study, it was aimed to determine the opinions of the students of sports faculty in a state university about life satisfaction in terms of various variables. The data were gathered through a face-to-face questionnaire method from 107 students in different classes in the Faculty of Sports. The Turkish version of Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale, developed by Huebner (1994), was used as the data collection tool. The data obtained were analyzed statistically by SPSS 21.0 program. According to the findings of this study, there is no meaningful difference found between life satisfaction levels of the participants depending on gender, age, class and departments. Howewer, there is a meaningful difference that the life satisfaction of the students with divorced families was low and the life satisfaction of the students staying in private dormitories was higher than the students in other groups.Keywords
Student, life satisfaction, happiness, well-being

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri