Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PROPOSAL OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR DRY PORT APPLICATION FOR CONTAINER TRANSPORTATION FROM KOCAELI PORTS
(KOCAELİ LİMANLARINDAN KONTEYNER TAŞIMACILIĞI İÇİN KURU LİMAN UYGULAMASINA YÖNELİK BİR OPTİMİZASYON MODELİ ÖNERİSİ )

Yazar : Murat SAKA  & Oktay ÇETİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 38
Sayfa : 1547-1554
    


Özet

Küresel ticarete bağlı olarak artan denizyolu taşımacılığı, ülkelerin ticarete açılan kapıları olan limanları önemli derecede etkilemektedir. Limanlar, artan yük trafiği karşısında rekabet güçlerini muhafaza edebilmek için yatırım planları yapmakta, ayrıca istif alanlarında daha çok konteyner depolayabilmek için çeşitli tedbirlere başvurmaktadırlar. Kocaeli bölgesinde, dar alana sıkışmış durumdaki limanlar için öncelikli yöntem, denizin doldurulması yöntemiyle alan kazanılmasıdır. Bununla birlikte, dünyada yaygınlaşmakta olan kuru liman uygulamasının da, yer kısıtlaması olan Kocaeli konteyner terminalleri için bir çare olabileceği düşünülmektedir. Bir deniz limanı açısından kapasite sorunu söz konusu olduğunda, demiryolu bağlantısına sahip olması ve bir kuru liman ile işbirliği yapması halinde, kuru liman uygulamasının sağlayacağı faydalar, bir optimizasyon modeli geliştirilerek incelenmiştir. Bu çalışmanın neticesinde, konteyner taşımacılığında rol alan tüm aktörlerin belli seviyede fayda sağlayabilecekleri anlaşılmıştır. Geliştirilen matematiksel modelin, liman operatörlerinin karar verme süreçlerinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Kuru liman, konteyner taşımacılığı, optimizasyon modeli, deniz işletmeciliği.

Abstract

Increased maritime transport due to global trade has a significant impact on the ports, which are the gateways of countries to trade. Ports make investment plans in order to maintain their competitiveness in the face of increasing freight traffic and also apply various measures in order to store more containers in their storage areas. In the Kocaeli region, the primary method for ports that are stuck in a narrow area is to gain space by filling the sea. However, it is thought that the dry port application, which is becoming more widespread in the world, can be a remedy for Kocaeli container terminals that might suffer from lack of space. The benefits of a dry port application in a circumstance when the seaport has capacity constraints have been examined by developing an optimization model provided that the seaport has railway connection and is collaborating with that dry port. As a result of this study, it has been understood that all actors involved in container transportation can benefit to a certain level. It is thought that the developed mathematical model in this study can help the decision making process of port operators.Keywords
Dry port, container transportation, optimization model, maritime management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri