Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ BOLU ADLİYESİ MİMARİ TASARIMI SÜRECİNDE DEĞER YÖNETİMİ UYGULAMALARI
(VALUE MANAGEMENT APPLICATIONS IN THE NEW BOLU COURTHOUSE ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS )

Yazar : Abdurrahman Yağmur TOPRAKLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 40
Sayfa : 1915-1928
    


Özet

Adliye binalarının programlarının ve gereksinimlerinin, çok yönlü bir planlama, programlama, tasarım ve inşaat süreci ile geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kompleks sürecin yönetiminde sınırlı kaynakların kullanımı ile azami verim elde edilmesi çalışması olan Değer Yönetimi (VM) sürecinin uygulanması hem ekonomik iyileşme sağlayıp hem de işlevsellik açısından binaya değer katacaktır. Değer yönetimi Amerika Birleşik Devletleri’nde İkinci Dünya Savaşı sırasında sınırlı kaynaklardan azami verimi elde etmek için ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD’de 1950lerden bu yana kullanılmakta olan değer yönetimi, ülkemizde ‘en ucuz’ seçenekten ‘en iyi değer’ seçeneğine geçişte kullanılabilecek bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. Bu süreç imalat endüstrisinde ortaya çıkmasına rağmen, inşaat sektörü dahil olmak üzere, geniş bir disiplin yelpazesine etkili bir biçimde uygulanabilir. Bundan dolayı, inşaat projelerinde değer yönetimi ilkelerinin ve metodolojisinin, sadece kaynaklardan daha iyi bir değer elde etmek için değil, aynı zamanda daha iyi iletişim, daha iyi ekip çalışması, tedarik zincirinin daha iyi ayarlanması gibi yardımcı faydalar sağlayacağı belirtilmelidir. Bu makalede Yeni Bolu Adliyesi mimari tasarımı sürecinde değer yönetimi uygulamaları anlatılmakta ve bir Türkiye örneği olarak değer yönetimi uygulaması örneklendirilmektedir.Anahtar Kelimeler
Adliye, Adliye Tasarımı, Değer Yönetimi.

Abstract

The programs and requirements of courthouses need to be developed through versatile planning, programming, design, and construction process. The implementation of the Value Management (VM) process, which aims to achieve maximum efficiency by using limited resources in the management of this complex process, will both provide economic improvement and add value to the building in terms of functionality. Value management is an approach that emerged in the United States during World War II to achieve maximum efficiency from limited resources. Value management, which has been used in the USA since the 1950s, should be considered as a method that can be used in the transition from the ‘cheapest option to the best value option’ in our country. Although this process occurs in the manufacturing industry, it can be effectively applied to a wide range of disciplines, including the construction industry. Therefore, it should be noted that the value management principles and methodology in construction projects will not only help to obtain better value from resources, but also provide additional benefits such as better communication, better teamwork, and better tuning of the supply chain. This article discusses value management practices of the New Bolu Courthouse in the architectural design process and exemplified as an implementation of a value management application in Turkey.Keywords
Courthouse, Courthouse Design, Value Management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri