INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MÜGE İPLİKÇİ’NİN “YALANCI ŞAHİT” ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(MÜGE İPLİKÇİ'S A REVIEW ON THE NOVEL "FALSE WITNESS" )

Author : Ferdane SIĞIRCI    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 1929-1940
    


Summary

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Müge İplikçi, yazın hayatına öyküleri ile başlamasına rağmen roman, çocuk kitapları, inceleme kitaplar ve anı alanında da eserler veren üretken bir yazardır. Kül ve Yel (2003), Cemre(2006), Kafdağı(2008), Yalancı Şahit(2010), Civan(2012), Saklambaç(2013), Babamın Ardından(2015), Sil Baştan(2019) adlı sekiz romanı bulunan yazarın, romanları çeşitli dillere çevrilmiştir. Yayımlanan romanları arasında yer alan Yalancı Şahit, ÇGYD( Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) tarafından Yılın En İyi Gençlik Romanı Jüri Özel Ödülü’ne değer görülür. Roman, kuşaklar boyu ailesi kot fabrikasında çalışan çocukların dramını konu edinir. Hayal ve gerçeğin bir arada işlendiği romanda cezaevinin kasvetli havası sanat ile dağıtılır. Bu makalede Yalancı Şahit romanı eser merkezli bir tahlil yöntemi ile incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamız eserin içeriği ile ilgili olarak roman tanıtımı, özet, zihniyet, yapı, tema, dil ve anlatım başlıkları altında incelenmiştir.Keywords
Müge İplikçi, Yalancı Şahit, Roman Tahlili.

Abstract

A leading figure in contemporary Turkish literature is write life stories with Müge Iplikci, despite the start of the novel, children's books, review books and a prolific writer who also works in the field of memory. Ash and Young (2003), Cemre (2006), Kafdağı (2008), False Witness(2010), Civan (2012), Hide and Seek (2013), My Father Then (2015), Back to the Drawing Board (2019) located at eight novel has been translated into various languages, of the author's novels. Located between the novels published False Witness, ÇGYD (Association of children and youth Publications) by the year's best Youth novel, the special jury prize value. Novel generations family jeans factory, working children drama on the subject. By the way, the truth and the gloomy mood of the novel in prison that was processed for distribution with art. This article works based assay method with novel False Witness is tried to be examined. Our study as to the content of novel presentation of work, summary, mindset, structure, theme, language and expression are explored under the headings.Keywords
Müge İplikçi, False Witness

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved