INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNGİLİZ EDEBİYATINDA EDEBİ NESİR
(GENRES OF PROSE IN ENGLISH LITERATURE )

Author : Saman HSHEMIPOUR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2420-2426
    


Summary

Bu çalışma, çeşitli edebi nesir türlerini—roman, drama ve kısa hikaye olarak—incelemektedir. Kurgu, eğlenceyi beraberinde getirir ve yaşam duygumuzu zihinlerimizde hızlandırır. Tarih, yanlışlar, kurgular ve gerçeklerle doludur. Kurgu iki kategoride sınıflandırılabilir; eğlence edebiyatı ve yorum yazıları. İlki yalnızca eğlence için yazılmıştır, ancak ikincisi, yaşam bilincimizi derinleştirmek ve keskinleştirmek için yazılır. Birincisi bizi gerçek dünyadan uzaklaştır, ama ikincisi—hayal gücüyle—bizi gerçek dünyanın derinliklerine götürür. Eğlence literatürünün bir zevk nesnesi vardır, ancak ‘Yorumlayıcı edebiyatcılık,’ kendi nesne zevkinin yanı sıra, kapsayıcı nesne zevki ve anlayışı olduğundan, herhangi geleneksel bir anlamda ahlaki değerlere sahip olmayabilir. Aradaki fark, gerçekler ile bağlantılı değildir.Keywords
Romanlar, Kısa Öyküler, Drama Oyunları, Edebi Türler

Abstract

This study investigates various types of literary prose in the form of novel, drama, and short story. Fiction brings about enjoyment and makes our minds to quicken our sense of life. The history is full of falsehoods and fictions are full of the truth. The fiction may be classified into two categories; escape literature and literature of interpretation. The former has been written purely for entertainment, but the latter is written for deepening and sharpen our awareness of life. The first one takes us away from the real world, but the second one takes us—through imagination—to the depth of the real world. The difference does not lie in the absence or presence of facts. The escape literature has an object of pleasure, but interpretive has inclusive object pleasure plus understanding and may have no moral at all in any conventional sense.Keywords
Novels, Short Stories, Drama Plays, Literary Types

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved