INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS
(ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS )

Author : Yeliz YEŞİL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2368-2377
    


Summary

Günümüzde örgütlerin başarısı için örgütte çalışanların kalifiye eleman olması önemlidir. Örgütte çalışanların kalifiye eleman olması örgütün başarısını arttırmakta ve daha kaliteli hizmetler ortaya konmasını sağlamaktadır. Örgütlerde insan kaynakları eğitim faaliyetleriyle çalışanların örgüte adaptasyonu artmakta, çalışanlar daha kalifiye eleman haline gelmekte, işler daha bilinçli olarak yapılmakta ve ayrıca verimlilik ve kalite artmaktadır. Bu çalışmada örgütlerdeki insan kaynakları eğitim faaliyetlerine ilişkin araştırmalara göre insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgüt ve çalışanlar açısından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerinin uygulanması ve ayrıca insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgütsel bağlılık, performans, iş tatmini, çalışan motivasyonu, personel devir hızı, örgütün başarısı, çalışanların tutumu gibi unsurlar arasındaki ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştırKeywords
Anahtar Sözcükler: İnsan kaynakları, eğitim, çalışan.

Abstract

Today, for the success of organizations, it is important that the employees in the organization are qualified personnel. The fact that the employees in the organization are qualified personnel increases the success of the organization and provides better quality services. The adaptation of the employees to the organization increases with the human resources training activities in the organizations, the employees become more qualified personnel, the works are done more consciously and also the productivity and quality increases. In this study, in the researches related to human resources training activities in organizations; the importance of human resources training activities in terms of organization and employees has been tried to be revealed. In this context, it is tried to reveal the implementation of training activities and also the relationship between the human resources training activities and organizational commitment, performance, job satisfaction, employee motivation, employee turnover rate, success of organization, attitude of employees.Keywords
Keywords: Human resources, training, employee.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved