Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS
(ANALYZING THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES TRAINING ACTIVITIES IN TERMS OF ORGANIZATIONS )

Yazar : Yeliz YEŞİL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 42
Sayfa : 2368-2377
    


Özet

Günümüzde örgütlerin başarısı için örgütte çalışanların kalifiye eleman olması önemlidir. Örgütte çalışanların kalifiye eleman olması örgütün başarısını arttırmakta ve daha kaliteli hizmetler ortaya konmasını sağlamaktadır. Örgütlerde insan kaynakları eğitim faaliyetleriyle çalışanların örgüte adaptasyonu artmakta, çalışanlar daha kalifiye eleman haline gelmekte, işler daha bilinçli olarak yapılmakta ve ayrıca verimlilik ve kalite artmaktadır. Bu çalışmada örgütlerdeki insan kaynakları eğitim faaliyetlerine ilişkin araştırmalara göre insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgüt ve çalışanlar açısından önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerinin uygulanması ve ayrıca insan kaynakları eğitim faaliyetlerinin örgütsel bağlılık, performans, iş tatmini, çalışan motivasyonu, personel devir hızı, örgütün başarısı, çalışanların tutumu gibi unsurlar arasındaki ilişkileri ortaya konmaya çalışılmıştırAnahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: İnsan kaynakları, eğitim, çalışan.

Abstract

Today, for the success of organizations, it is important that the employees in the organization are qualified personnel. The fact that the employees in the organization are qualified personnel increases the success of the organization and provides better quality services. The adaptation of the employees to the organization increases with the human resources training activities in the organizations, the employees become more qualified personnel, the works are done more consciously and also the productivity and quality increases. In this study, in the researches related to human resources training activities in organizations; the importance of human resources training activities in terms of organization and employees has been tried to be revealed. In this context, it is tried to reveal the implementation of training activities and also the relationship between the human resources training activities and organizational commitment, performance, job satisfaction, employee motivation, employee turnover rate, success of organization, attitude of employees.Keywords
Keywords: Human resources, training, employee.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri