Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU ALIMLARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
( PUBLIC PROCUREMENTS IN THE EUROPEAN UNION AND COMPARISON WITH TURKEY )

Yazar : Burak ÖKDE  ; Fatma ÖKDE; İsmail Ercan BÖRÜ & Mehmet DAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 727-737
354    475


Özet

Bu çalışma; Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki Türkiye’nin,kamu alımları sürecinde yürürlükteki kanunlarının, AB direktifleri ile uyumu ve farklılıklarını göstermeyi amaçlamaktadır. AB’ye üyelik sürecindeki Türkiye’nin, AB müktesebatını ne derecede kendi kanunlarına yakınlaştırdığı, AB müktesebatını ne derecede özümsediği, yıllık ilerleme raporları ile takip edilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak, Türkiye’nin kamu alımlarında kendi kanunları ile AB müktesebatını yakınlaştırmak için ne gibi düzenlemelerde bulunduğu veyürürlükte olan kanunlarda ne gibi farklılıkların olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, kamu alımları kavramı ortaya konulduktan sonra, Türkiye örneğinde bu süreçlerin gelişimi değerlendirilmiştir. AB müktesebatı ile Türkiye kamu alımları mevzuatları karşılaştırılmaya çalışılarak, AB üyelik sürecinde Türkiye’nin ne gibi değişikliklerde bulunarak uyum sürecini geliştirmeye çalıştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.Sonuç kısmında ise, mevcut durumun AB üyelik sürecindeki yeri değerlendirilerek, eksikliklerin ve farklılıkların giderilmesi konusunda atılabilecek adımlara veya muhtemel önerilere yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kamu Alımları, AB Uyum Süreci, Yenilikçi Tedarik

Abstract

This study is aimed to show the process of the public procurements of the enacted laws in Turkey, being a candidate of the European Union, is analyzed by EU directives in terms of compliances and differences. Moreover, Turkey is monitored by annual progress report in terms of to what extent the EU acquis is close to its laws and how Turkey absorb the acquis. By taking this case into consideration, this study has tried to determine which regulations in Turkey do by closing its laws to EU acquis and differences the enacted laws. In this context, after discussing public procurements, this develeopment processes have determined in Turkish case. The EU acquis and Turkey’s public procurements have tried to compare and also present what kind of differences in Turkey do in order to improve the EU harmonization process. At the end of the study, current situation of Turkey in the EU harmonization process has evaluated and some suggestions are given to eliminate shortcomings and differences.Keywords
Public Procurement, EU Harmonization Process, Innovative Supply

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri