INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ
(DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF CHILDREN 4-6 AGE GROUPS AND RELIGIOUS EDUCATION )

Author : Salih AYBEY    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 781-787
417    465


Summary

Ruh ve beden gibi maddi ve manevi unsurları bünyesinde barındıran insanoğlu, bir yandan yeme, içme, uyuma vb. gibi maddi gıdasını temin etmeye çalışırken, öte yandan sevme, güvenme, bağlanma, inanma gibi ruhi/manevi gıdasını elde etmek için çalışmaktadır. Bireyin beden sağlığı için maddi gıdalar ne kadar önemli ise ruh sağlığı için de manevi gıdası o denli önemlidir. Günümüzde çocukların, dini/ahlaki vasıflara sahip birer insan olarak yetişmeleri için daha fazla çaba gösterilmektedir. Gerek din eğitiminin, genel eğitim içinde önemli bir yere sahip olması gerek 2014 yılından itibaren açılan ve giderek sayıları artan 4-6 yaş Kur’an kursları bu çabayı göstermektedir. Hedefine ulaşması gereken bir eğitim faaliyetinin ilk çocukluk yıllarında başlatılması gerektiği ve çocuğun karakterinin büyük bir bölümünün ilk altı yıl içinde oluşturduğu bugün psiko-pedagojik bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak 4-6 yaş grubu çocukların gelişim çağları dikkate alınarak daha iyi ve kalıcı bir din eğitiminin nasıl verilebileceği sorusuna cevap aranmıştır.Keywords
Din Eğitimi, Gelişim Çağları, 4-6 Yaş, Nasıl Bir Din Eğitimi?

Abstract

Human beings who possess the material and spiritual elements such as the soul and the body in their own way, eat, drink, sleep and so on. While trying to obtain spiritual / spiritual food such as love, trust, attachment, and faith. The importance of physical food for body health is also important for spiritual well-being. Today more efforts are being made to educate children as people with religious / moral qualities. Religious education has to have an important place in general education. The courses of 4-6 years old Kor’an courses which are opened since 2014 and increasing in number are showing this effort. It is a psycho-pedagogical reality today that a training activity that needs to be achieved must start in the first childhood years and a large part of the child's character in the first six years. This is really the way to look at the development ages of children in the age group of 4 to 6 years, how to give a better and lasting religious education was asked.Keywords
Religion Education, Development Ages, 4-6 Years, What Kind of Religious Education?

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved