Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLIC BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION OF TOURISM INDUSTRY EMPLOYEES: INTERMADIARY ROLE OF EMOTIONAL COMMITMENT TO THE ORGANIZATION
(TURİZM ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ )

Yazar : Pelin ARSEZEN  & Ulaş KILIÇARSLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 867-882
337    297


Özet

Bu çalışmanın amacı işkolikliğin iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmak ve bu örgüte duygusal bağlılığın aracı rolünü analiz etmektir. Bu amaçla Muğla’da yürütülen araştırmaya, Muğla ilindeki turizm sektöründe çalışan 230 kişi katılmıştır. Araştırmada Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen işkoliklik ölçeği DUWAS’ı (Dutch Work Addiction Scale), Pellegrini (2006) tarafından uygulanan ve kendisi tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan İş Tatmini Ölçeği, Pellegrini (2006) tarafından uygulanan ve kendisi tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgüte Duygusal Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan turizm çalışanlarının işkolik davranışı ortalamaya yakın, örgüte duygusal bağlılıkları ortalamanın altında iş tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, işkoliklik ve iş tatmini arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Bunun yanı sıra örgüte duygusal bağlılığın işkoliklik ve iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak işkolikliğin iş tatminine olumlu etkisi kanıtlanmıştır.Anahtar Kelimeler
İşkoliklik, iş tatmini, örgüte duygusal bağlılık

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of workaholic behavior on job satisfaction and to analyze intermadiary role of emotional commitment to the organization. For this purpose, 230 people who is working in the tourism sector in Muğla participated in the survey conducted in Muğla. In the study, DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), which was developed by Taris and Bakker (2006), The Job Satisfaction Scale administered and adapted to Turkish by Pellegrini (2006) The Emotional Commitment Scale aplied and adapted to Turkish by Pellegrini (2006) were used. It has been determined that the workaholic behaviors of tourism workers participating in the survey are close to the average, emotional commitments to the organization are below the average, job satisfaction levels are above the average. In conclusion, it was found a positive correlation between job satisfaction and workaholism.. In addition, it has been found that emotional commitment has a partial mediator effect between work and job satisfaction. However, it has been proved that the workaholism has positive effect on job satisfaction.Keywords
Workaholism, Job Satisfaction, Emotional Commitment to the Organization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri