INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARKA YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ: UNİLEVER ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF CORPORATE COMMUNICATION ON BRAND MANAGEMENT PROCESS: SUCH AS UNILEVER )

Author : Sevgi KAVUT    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 933-939
536    465


Summary

Günümüzde iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve rekabetin artması kurumların marka yönetimi sürecinde kurumsal iletişime olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Kurumsal iletişimin farkına varıp kurum kimliği geliştiren markaların pazar içerisinde önde yer alan kuruluşlar olduğu bilinmektedir. Rakiplerinden ayrışmak isteyen kuruluşların kurumsal iletişime önem vermesi gerekmektedir. Kurumsal iletişim, bir kurumun kurumsal kimliğinin kurumsal imaja dönüşmüş halidir. Kurumsal iletişim; kurumlara markalarının ürün, hizmet veya işletmeden bağımsız ayrı bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kurumsal iletişim ve marka yönetimi konuları ele alınmış, kurumsal iletişimin marka yönetimi sürecinde oynadığı rol ve önemi üzerinde durulmuştur. Unilever firmasının web sitesinde yer alan kurumsal iletişim çalışmaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.Keywords
Kurumsal iletişim, marka, marka yönetimi

Abstract

Nowadays institutions more and more are increasing on brand management process corporate communications of necessity communication technology prevalent and increased competition. Institutions are known corporate communication notice developed corporate identity of brand in market foremost. Institutions who want to seperate from the competitors is necessitated importance of corporate communication. Corporate communication, is turned into corporate image to corporate identity of institutions. Corporate communications is able to enable have dependent personality from institutions, product and service of brand to corporations. As such, in this study were refered corporate communication and brand management issues, were stressed the role of corporate communication on brand management process. Unilever of web site where situated corporate communication works were investigated with content analysis method.Keywords
Corporate communication, brand, brand management.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved