Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARKA YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ: UNİLEVER ÖRNEĞİ
(THE ROLE OF CORPORATE COMMUNICATION ON BRAND MANAGEMENT PROCESS: SUCH AS UNILEVER )

Yazar : Sevgi KAVUT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 933-939
467    393


Özet

Günümüzde iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve rekabetin artması kurumların marka yönetimi sürecinde kurumsal iletişime olan ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Kurumsal iletişimin farkına varıp kurum kimliği geliştiren markaların pazar içerisinde önde yer alan kuruluşlar olduğu bilinmektedir. Rakiplerinden ayrışmak isteyen kuruluşların kurumsal iletişime önem vermesi gerekmektedir. Kurumsal iletişim, bir kurumun kurumsal kimliğinin kurumsal imaja dönüşmüş halidir. Kurumsal iletişim; kurumlara markalarının ürün, hizmet veya işletmeden bağımsız ayrı bir kişiliğe sahip olabilmelerini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada kurumsal iletişim ve marka yönetimi konuları ele alınmış, kurumsal iletişimin marka yönetimi sürecinde oynadığı rol ve önemi üzerinde durulmuştur. Unilever firmasının web sitesinde yer alan kurumsal iletişim çalışmaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Kurumsal iletişim, marka, marka yönetimi

Abstract

Nowadays institutions more and more are increasing on brand management process corporate communications of necessity communication technology prevalent and increased competition. Institutions are known corporate communication notice developed corporate identity of brand in market foremost. Institutions who want to seperate from the competitors is necessitated importance of corporate communication. Corporate communication, is turned into corporate image to corporate identity of institutions. Corporate communications is able to enable have dependent personality from institutions, product and service of brand to corporations. As such, in this study were refered corporate communication and brand management issues, were stressed the role of corporate communication on brand management process. Unilever of web site where situated corporate communication works were investigated with content analysis method.Keywords
Corporate communication, brand, brand management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri