INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

A STUDY ON HERBS USED IN FOOD IN RIZE PROVINCE WITHIN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM
(A STUDY ON HERBS USED IN FOOD IN RIZE PROVINCE WITHIN THE CONTEXT OF GASTRONOMY TOURISM )

Author : Gültekin ÇALIŞKAN  ; Gülsün YILDIRIM & İsmail ŞENKARDEŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 573-583
    


Summary

Özet Dünyada gastronomi turizmine olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Her geçen gün turizm faaliyetlerinin artması bu süreci tetiklemekte ve hızlandırmaktadır. Bu bağlamda Türk mutfağı ele alındığında zengin mutfak kültürü içerisinde otların kullanımı da oldukça yaygındır. Farklı bölgelerin farklı olanaklarından doğan bu zenginlik, ülkemizin gastronomi turizmi bağlamında ürün çeşitliliğini de oldukça artırmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Rize iline ait ot envanterinin derlenerek yemeklerde kullanım durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması olarak yapılan bu çalışmada Rize iline ait ot kullanımı araştırılmış ve yapılan çalışmaların çoğunluğunun tıbbı amaçlı veya genel bilgi aktarımı şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Otların yemeklerde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, herbaryum örnekleri ile ilgili bilgi yoktur. Elde edilen kullanılış bilgilerinin sadece görüşmeye dayalı olduğu fakat bu bilgilerle bağlantılı herhangi bir bitki örneğinin toplanıp, teşhis edilip, herbaryum örneği haline getirilip, bir herbaryumda saklandığına dair bilgi yoktur. Bitkilerin Latince adlarının nasıl verildiği belli değildir. Buradan hareketle otların gastronomi turizmi bağlamında kullanımı ile ilgili çalışmalarda özellikle botanik alanında uzmanlarla birlikte çalışmaların yapılması ve bu otların bilimsel anlamda daha geçerli tanımlamalarının yapılması gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Rize ili sınırları içerisinde yetişen otların yemeklerde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılırken öncelikle bu otların bilimsel anlamda tanımlanması gerekmektedir. Sonrasında yemeklerde kullanım durumları tespit edilerek bu otlardan yapılan ürünlerin bölgede hizmet veren işletmeler tarafından değerlendirilip bölgeye gelen ziyaretçilere sunulması için bölge halkı ve bölgedeki turizm işletmeleri bu konuda bilinçlendirilmelidir. Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin bu ürünlerin kullanımı ve gelen ziyaretçilere sunması konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir.Keywords
Gastronomi Turizmi, Otlar, Etnobotanik, Rize

Abstract

Interest in gastronomy tourism in the world is increasing day by day. Increasing tourism activities are triggering and accelerating this process. In this context, when Turkish cuisine is considered, the use of herbs in a rich culinary culture is also quite common. This wealth, which arises from different possibilities of different regions, greatly increases the product diversity in the context of gastronomy tourism of our country. In this study, it is aimed to compile the herb inventory of Rize in the Black Sea region of Turkey and to determine the usage status in the food. In this study, which was conducted as a literature review, herb use of Rize province was investigated and the majority of studies were found to be for medical and food purposes. The number of plants used for food purposes in the region was determined as 66. However, in the majority of studies on the use of herbs for food purposes, it was observed that plants are referred to only by their local names, the Latin names are not mentioned and there is no knowledge of the related herbarium sample. By paying attention to this situation in scientific publications on plants, the Latin name of the plant which is the subject of research and examination is very important in terms of preventing confusion in this regard. From this point of view, studies on the use of herbs in the context of gastronomy tourism have emerged as a result of the necessity of making more scientifically valid definitions of these herbs. Also, for the products made from these herbs to be evaluated by the enterprises serving in the region and presented to the visitors coming to the region, the people of the region and the tourism enterprises in the region should be made aware of this issue. Tourism businesses operating in the region need to be encouraged to use these products and offer them to visitors.Keywords
Gastronomy Tourism, Herbs, Ethnobotany, Rize