INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BATI ANADOLU’DA KAVŞAK NOKTASI BİR KENT: KYZİKOS
(A CITY AT THE JUNCTION POINT OF WESTERN ANATOLIA: KYZIKOS )

Author : Hacer ÇORUH KURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 440-448
    


Summary

Kyzikos, Propontis’in (Marmara) güneyinde, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından gelen yollara hâkim bir yarımada (Kapıdağ) üzerinde kurulmuştur. Kent Ege ile Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan deniz trafiğinin önemli duraklarından biridir.  Kyzikos sahip olduğu büyük limanları ve tersanesiyle büyük bir ticaret merkezidir. Kent Karadeniz ticareti için de büyük bir alışveriş merkezi olduğundan, erken dönemden itibaren zenginleşmiştir. Kyzikos, işlek bir karayolu ile Pergamon’a (Bergama) ve Kral Yolunun son bulduğu Sardes’e (Salihli) bağlanmış olmasıyla dikkat çekmektedir. Kent Propontis’den Pergamon’a ve Hermos Havzası’ndaki (Gediz) kentlere ulaşan ticaret yolunun başlangıcındaydı.

Asya’nın giriş kapısı olarak kabul gören kent, Roma döneminde Tuna ve Ren Nehri kıyılarından, Fırat boylarına giden askerlerin Avrupa’dan Asya’ya geçiş güzergâhında yer almaktaydı. Doğudaki büyük ordu yolu ile birleşen üç yola sahip olması, kentin önemini artırmıştır.

Kyzikos’un kara ve deniz ulaşımındaki ayrıcalığı, sikkelerinin de antik dönemin en geçerli sikkelerinden biri olmasında önemli rol oynamıştır. Kyzikos tarih boyunca en önemli ulaşım yollarının kavşak noktasında yer almasıyla diğer kentler arasında özel bir yere sahip olmuştur.Keywords
Kyzikos, Propontis, Mysia, Kapıdağ Yarımadası.

Abstract

Kyzikos was established on the south of Propontis (Marmara), on a peninsula (Kapıdag), which dominates the roads coming from the Dardanelles and the Straits of Bosphorus. It is one of the important stops of sea traffic connecting the Aegean and the Mediterranean to the Black Sea. Kyzikos is a large trade center with its large ports and shipyard. Since the city is a large shopping center for Black Sea trade, it has been enriched since the early period. Kyzikos attracts attention with its connection to Pergamon (Bergama) and Sardes (Salihli), where the King's Road ended. It was at the beginning of the trade route from Kent Propontis to Pergamon and the cities in the Hermos Basin (Gediz).

Kyzikos has been accepted as the entrance gate of Asia. During the Roman period, Kyzikos was on the transition route from Europe to Asia, for the troops from the Euphrates shores to the shores of the Danube and the Rhine. The importance of the city has increased because of the combined three roads with the great army road in the east.

The privilege of Kyzikos in land and sea transportation played an important role in making its coins one of the most valid coins of the ancient period. Kyzikos has had a special place among other cities with its location at the crossroads of the most important transportation routes throughout history.Keywords
Cyzicus, Kyzikos, Propontis, Kapıdag Peninsula.