INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EDİRNE İLİNDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA KULLANILAN TIBBİ BİTKİLER İLE İLGİLİ YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI
(A SURVEY ABOUT MEDICINAL PLANTS USING FOR RESPIRATORY SYSTEM DISEASES IN EDIRNE )

Author : Duygu AKAY  & Gülden YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 663-678
    


Summary

Bu çalışmada, Edirne çevresinde solunum sistemi hastalıklarından grip, soğuk algınlığı, nezle, bronşit, sinüzit, astım, nefes darlığı için halk ilacı olarak kullanılan tıbbi bitkiler araştırılmıştır. Çalışmada ayrıca Edirne ili ve ilçeleri olmak üzere toplamda 384 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Ankete katılan kişilerin; sosyo - demografik özellikleri, hangi hastalık için hangi bitkiyi kimden öğrenerek uyguladıkları ve bu tedaviden fayda görme durumları tespit edilmiştir. Anket sonuçları karşılaştırmalı tablolar halinde verilmiştir.Keywords
Edirne, solunum sistemi hastalığı, anket, tıbbi bitki

Abstract

In this study, medicinal plants used as folk medicine in the vicinity of Edirne for respiratory system diseases such as cold, bronchitis, sinusitis, asthma, shortness of breath have been investigated. A total of 384 people were surveyed in Edirne province and districts. Socio - demographic characteristics, which plant and how they used the plant for which disease, from whom they learned the herbal application methods, and their benefits from this treatment were determined from the people surveyed. The results of the survey are given as comparative tables.Keywords
Edirne, respiratory system disease, survey, medicinal plant