INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARAŞ TARHANASI VE GELİŞİM SÜRECİ
(MARAŞ TARHANASI AND DEVELOPMENT PROCESS )

Author : Metehan KAYA  & Yılmaz SEÇİM  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1618-1628
    


Summary

Tarhana Türkiye’nin her yerinde bilinen bir gıda ürünüdür. Maraş tarhanası ise birçok yöntem ve içerikle çeşitlenen ve bölgeye özgü olan ve geniş halk tarafından tüketilen bir gıda ürünüdür. Bu sebeple Maraş tarhanası yöresel bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Bu özelliği sayesinde ürün gastronomi dünyası açısından da büyük önem arz eden coğrafi işaretine 2010 yılının Temmuz ayında kavuşmuştur. Bu çalışmada, yöre halkının üretimdeki işin, işleyişinde olduğu ve günümüzde artık şehir sınırları dışında da ihraç edilir hale gelen Maraş tarhanasının tarihsel gelişim süreci, özellikleri ve geleceği konusu incelenmiştir. Tarihsel sürecindeki ilerlemeler, yerel halkın gözlemleri ve belirli kurumların çalışanları ile yapılan nitel görüşmeler sonucu ortaya konmuştur. Maraş tarhanasının bir geçim kaynağı olmasının yanı sıra içerisinde tarihi bir birikimi barındırdığı gibi bölgenin etnik kültür unsurunu da yaşatmaya devam ettiği ortaya konmuştur.Keywords
Maraş Tarhana, Coğrafi İşaret, Tarhana, Etnik Kültür

Abstract

Tarhana is a food product known all over Turkey. 'Maraş tarhana' is a food product that is diversified with many methods and contents and becomes unique to the region and consumed by the wide public. With this consumption, ‘Maraş tarhana’ stands out as a local product. Thanks to this feature, the product reached its geographical mark which is very important for the gastronomy world in July 2010. In this study, the historical development process and characteristics and future of Maraş tarhanas, which are now being exported outside the city limits, are examined. Advances in the historical process have been demonstrated through observations of local people and qualitative interviews with employees of certain institutions. In addition to being a source of livelihood, it has been shown that Maraş tarhana not only has a historical accumulation but also continues to maintain the ethnic-cultural element of the region.Keywords
Maraş Tarhana, Geographical Indication, Tarhana, Ethnic Culture