INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PERCY BYSHEE SHELLEY’NİN BAZI ŞİİRLERİNDE RADİKAL KİŞİLİĞİNİN VE DÜŞÜNCE TARZININ YANSIMALARI
(THE REFLECTIONS OF PERCY BYSSHE SHELLEY’S RADICAL PERSONALITY AND MENTALITY IN SOME OF HIS POEMS )

Author : Turan Özgür GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1490-1498
    


Summary

Bu çalışma Percy Bysshe Shelley’nin hayatına ve eserlerinde her türlü otoriteye karşı muhalefeti üzerinde durmaktadır. Bu çalışma Shelley’nin eserlerinde radikal hayatının etkisi üzerinde birtakım bilgiler sunmaktadır. Çalışma ilk önce şairin hayatı hakkında kısa bilgi vermekte, daha sonra kısaca Romantizm ve Shelley’nin Romantizm’e katkılarına değinecektir. Yukarıda bahsedilen konular hakkında bilgi verdikten sonra, Shelley’nin üç şiiri “Ozymandias”, “1819 yılında İngiltere” ve “Batı Rüzgarına Kaside” analiz edilecektir, çünkü bu üç şiir Shelley’in edebi kişiliğini diğer eserlerinden daha önemli biçimde yansıtmaktadır. Üstelik bu şiirler çalışmanın da amacını desteklemektedir. Bazı kısıtlamalardan dolayı, bu çalışma şairin diğer eserlerinin daha geniş bir incelemesini sunamamaktadır.Keywords
Percy Bysshe Shelley, otoriteye karşı muhalefet, Romantizm, Fransız İhtilali

Abstract

This study focuses on Percy Bysshe Shelley’s opposition to all kinds of authorities both in his life and in his works. This study gives an account of the effect of Shelley’s radical life on his works. The study first begins with some brief information about the poet’s life, then it will briefly focus on the Romanticism and Shelley’s contribution to Romanticism. After giving some information about above-mentioned issues, Shelley’s three poems, “Ozymandias”, “England in 1819” and “Ode to the West Wind” will be analyzed, because these poems reflect Shelley’s literary identity more significantly than his other works. Overall, these poems support the views of this study. Due to the practical constraints, this paper cannot provide a more comprehensive review of the poet’s other works.Keywords
Percy Bysshe Shelley, opposition to authority, Romanticism, French Revolution