INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DOĞA VE KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN EN DÜŞÜK MALİYETLİ YOL ANALİZİ İLE GÜZERGÂH BELİRLEME (KAPADOKYA BÖLGESİ)
(DETERMINING THE ROUTE FOR NATURE AND CULTURE TOURISM WITH THE LEAST COST PATH ANALYSIS IN NATURAL PROTECTED AREA (CAPPADOCIA REGION) )

Author : Gülden SANDAL ERZURUMLU  & Nuriye Ebru YILDIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1460-1467
    


Summary

Kapadokya Bölgesi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra anısal ve sembolik değerlere de sahip önemli bir hafıza mekânıdır. Bu değerler gelecek kuşaklara aktarılmalı ve sürdürülebilir turizm yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınabilirliği sağlanmalıdır. Bu çalışmada, Kapadokya Bölgesi’nde gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm planlamasının sağlanması ve bölgenin doğal ve kültürel alanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanınabilirliğinin sağlanması amacı ile en uygun güzergâhın belirlenmesi hedeflenmiş ve teknolojik gelişmeler ile birlikte önemli bir araç haline gelen Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımı irdelenmektedir. Araştırma kapsamında, Kapadokya Bölgesi’nin tanıtımının sağlanması amacı ile gerçekleştirilecek turizm faaliyetlerinde, gezi güzergahının belirlenmesi amacı ile CBS yazılımı olan ArcGIS 10.5’de Least Cost Path (LCP) analizi gerçekleştirilmiş ve bölgenin eğim grupları, arazi örtüsü ile bölgede turizm potansiyeli yüksek olan yerleşim merkezleri envanter olarak kullanılmıştır. LCP analizinin, doğal ve kültürel amaçlı gerçekleştirilecek turizm yürüyüşlerinin yanı sıra kuş gözlemciliği, at binme, kamp gibi farklı turizm aktivitelerinde de rota belirleme ve belirlenen bölgelere ulaşmada kullanılabilecek olması, çalışmanın yaygın değerini ön plana çıkarmaktadır.Keywords
Doğa Turizmi, Kültürel Turizm, Güzergâh Planlama, Least Cost Path Analizi

Abstract

The Cappadocia Region is an important memory place that has memorial and symbolic values as well as its natural and cultural riches. These values should be transferred to the next generations and their national and international recognition should be ensured through sustainable tourism approaches. In this paper, it is aimed to determine the most appropriate route to ensure sustainable tourism planning in the Cappadocia Region and the recognition of the natural and cultural areas of the region in national and international platforms. Within the scope of the research, the Least Cost Path (LCP) analysis was performed in ArcGIS 10.5, which is a GIS software, and the region's slope groups, land cover and settlement centers with high tourism potential were used as inventory. The fact that LCP analysis can be used in different tourism activities such as mountaineering, birdwatching, horse riding and camping as well as nature walks and the fact that it can be used to reach the determined regions, emphasize the widespread value of the study.Keywords
Nature Tourism, Cultural Tourism, Route Planning, Least Cost Path Analysis