Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ
(A STUDY ON OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANCE STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS ACQUISITION: A SAMPLE OF AKSARAY UNIVERSITY ORTAKÖY VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Ali Aykut PEKER  ; Mehmet YÜCENURŞEN & Mehmet Ali DURMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 1104-1113
340    364


Özet

Önlisans eğitimi veren birçok kurumun amacı toplumda ara eleman olarak nitelendirilen kalifiye işgücü yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim kurumları tarafından öğrencilere yabancı dil eğitiminden bilgisayar eğitimine kadar çeşitli alanlarda mesleki beceri elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok ders verilmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı bu eğitimler çerçevesinde gerek kamu gerekse özel sektörde birçok kalifiye eleman açığının kapatılması için eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu araştırma, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olacak olan öğrencilerin eğitim-öğretim boyunca teorik olarak sahip olması gereken mesleki becerilerin yeterlilik seviyesinin ölçülmesine yöneliktir. Büro yönetimi öğrencilerinin Bilgisayar, İngilizce, Muhasebe, Yönetici Asistanlığı, Mesleki Yazışmalar, Protokol Bilgisi, İletişim vb. derslerin öğrencilerin mesleki beceri elde etmesindeki katkı düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında; Ortaköy Meslek Yüksek Okulu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencileri örneklemi oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket vasıtasıyla veriler toplanmıştır.  Duman, Çöğürcü, Atay ve Çakmak tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Mesleki Beceriler, Yeterlilik, Büro Yönetimi

Abstract

The aim of the organizations providing education in associate degree is to train a skilled workforce who is described as intermediate element in society. For this purpose, many lessons from foreign language education to computer education to the students by educational institutions are given in order to enable them to obtain professional skills in various fields. Office Management and Administrative Assistant program continues its educational activities both in the public and private sector to eliminate the shortage of skilled workers in the framework of this training. This research is directed measuring the qualification level of students’ professional skills throughout education and training who will graduate from the program of Office Management and Administrative Assistant. It is conducted to examine how lessons such as Computers, English, Accounting, Administrative Assistant, Business Correspondence, Protocol Information, Communication etc. contribute to acquiring the professional skills for students. The students of Ortaköy Vocational School Office Administration and Executive Assistant Section comprise the sample in the implementation phase of the research. In the study, the data were collected through questionnaires as a quantitative research method. In this context, the scale is used which is depeloped by Duman, Cogurcu, Atay and Cakmak. Also the data are analyzed by SPSS packet program.Keywords
Professional Skills, Qualifications, Office Management

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri