Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKREATİF BADMİNTON OYUNUNUN YETİŞKİN KADINLARDA FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
(THE EFFECT OF RECREATIVE BADMINTON GAME ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT VALUES OF ADULT FEMALE )

Yazar : Mehmet Emin YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 1222-1227
295    250


Özet

Bu çalışma ile 8 hafta rekreatif Badminton oyununun kadın üniversite öğrencilerinin kan basıncı değerleri, bel kalça oranı ve bazı deri kıvrım kalınlıkları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 18 ile 29 yaş grubu ve spor yapmayan 42 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 21’i araştırma grubu ve 21’i de kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma grubunda 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 60 dakika Badminton oyunu uygulandı. Çalışma sonunda kontrol grubunun ölçüm değerleri değişmezken, araştırma grubunda beden kütle indeksi, kalp atım sayısı, kan basıncı, bel/kalça oranı ve bazı deri kıvrım kalınlıkları düşüş gösterdi. Ancak araştırma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında sadece istirahatte kalp atım sayısı araştırma grubunda daha düşük kaydedildi. Diğer veriler benzer bulundu. Elde edilen veriler, daha önce yapılmış birçok araştırma sonuçları ile uyumlu olduğu görüldü. Ancak sedanterlere göre araştırma grubunda anlamlı değişim sağlayabilmesi için 8 haftalık antrenmanın yetersiz bir süre olduğu daha uzun süreli egzersizlerin daha iyi sonuçlar vereceği düşünülebilir.Anahtar Kelimeler
Deri Kıvrım Kalınlığı, Kan Basıncı, Rekreatif Badminton, Yetişkin Kadın

Abstract

In this study, blood pressure values, waist/hip ratio and some skinfold thicknesses were investigated in female university students who played 8 week recreational badminton games. This research is an experimental study with a control group. The data of 42 participants between the ages of 18 and 29 who study at a university and don’t exercise was included the study. Among the participants, 21 constituted the research group while 21 of them were the control group. In the research group, regular Badminton game was applied for 8 weeks, 3 days a week and 60 minutes a day. At the end of the study, body mass index, heart rate, blood pressure, waist/hip ratio and some skinfold thicknesses decreased in the study group while the measurement values of the control group did not change. However, when comparing the study group with the control group, only the number of heart beats at rest was lower in the study group. The other data were similar. The obtained data were found to be consistent with previously conducted many research results. It can be considered that the 8-week training is inadequate and the longer exercises will give better results.Keywords
Adult Female, Bood Pressure, Recreative Badminton, Skinfold Thicknesses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri