INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HATADAN DOĞAN GLİTCH SANATI VE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDA BİR UYGULAYICI CHAD WYS
(THE ART OF GLITCH THAT WAS A PRODUCT OF ERRORS, AND AN IMPLEMENTER OF THIS ART FORM IN CERAMICS, CHAD WYS )

Author : Ece KANIŞKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1755-1762
    


Summary

“Glitch sözcüğü kayma, hata, kırılma ve bozukluk anlamlarına gelmektedir… Glitch sanatı olağanca devrimci bir girişimle teknolojinin mükemmelliğine dair söylemi öteleyip insan yapımının önemini ve hatanın estetiğini ortaya koymaktadır.” (Akıl, 2014).

21. yüzyılda internetin yaygınlaşması ve sosyal medya araçlarının gelişimiyle hemen hemen herkesin sahip olduğu dijital ifade yöntemleri ile sanal bir dünya oluşturulmuştur. Bu sanal dünyada sanal kimlikler etrafında dönmektedir. Böylesi dijital dünya içerisinde bu sanat akımının çıkması tesadüf değildir.

Sanatı bir ifade biçimi olarak ele alan kişiler dürtü olarak sorgulamalar yaparlar. Bu dürtü ile sanatlarını ortaya koyan sanatçılar için  değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Glitch sanatının tanımı; aslında yazılım dillerinde yapılan bir yazım yanlışının neticesinde ortaya çıkan bozulmanın ekrana yansıması olarak yapılabilmektedir. Bu bozulmanın yapısı ele alınıp incelendiği zaman, glitchin bir kompozisyonun içine estetik ve yıkıcı bir anlatı eklediği söylenebilmektedir. Bu ifade ile birlikte glitch sanatı, estetik ve doğru gelen her tür yapının yeniden düzenlenerek ele alınması olarak tanımlanmaktadır. İçerdiği yıkıcı tavırla bu sorgulamaları  gerçekleştirirken kendinden öncesini bozup yeniden ortaya çıkartmaktadır. Günümüzde, eserlerinde yapıyı bozarak yepyeni  anlam üreten bir çok sanatçı bulunmaktadır. Bu sanatçılardan  biri olan Chad Wys’in glitch sanatını kullanarak ortaya çıkarttığı eserler üzerinden konu irdelenmektedir.Keywords
Glitch Sanatı, Seramik, Yapıbozum, Hata, Chad Wys

Abstract

The Art of Glitch That Was a Product of Errors, and An Implementer of This Art Form in Ceramics, Chad Wys Accidents, errors and disruptions are necessary for the scientific advances and evolution of humanity. Perhaps, the next step in our evolutional development could be the result of a genetic problem. Iman Moradi “The word glitch means a minor malfunction or problem that causes a temporary setback. On the other hand, glitch art is a highly revolutionary attempt that shifts the rhetoric of technological excellence, revealing the significance of human products and the aesthetics of error.”(Akıl,S., 2014) With the popularization of the Internet and the development of social media tools in the 21st century, a virtual world was created based on digital expression methods that almost everyone possesses. This virtual world revolves around virtual identities. The emergence of this art movement in such a digital world could not be denied. Individuals who consider art as a form of expression make impulsive inquiries. Though these impulses, they reveal their art. For them, change and transformation are inevitable. The Glitch art could be described as a reflection of the distortion resulting from a coding error in software. When the structure of this distortion is examined, it could be argued that the glitch adds an aesthetic and destructive narrative to a composition. Along with this expression, the art of glitch is defined as a reorganization of all structures that seem aesthetic and correct. While conducting interrogations with its destructive attitude, it disturbs all that came before it and reproduces all. Today, several artists create their works by distorting the structure and producing a brand new meaning. The present study aimed to discuss Glitch art based on the works of Chad Wys, who is one of the above-mentioned artists.Keywords
Glitch art, Ceramic, Deconstruction, Error, Chad Wys